Minister slår bak: T-foil skal med i Express 1-undersøgelse

Express 1’s manglende t-foil stabilisator bliver nu alligevel med sikkerhed en del af den kommende undersøgelse af færgen, som Transportministeriet vil bede eksterne skibstekniske eksperter om at foretage. Det lover transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Bornholms Tidende kunne fredag fortælle, at opgavebeskrivelsen for den kommende undersøgelse er lagt sådan til rette, at t-foil og andre tekniske forbedringer af skibet kun vil blive undersøgt, hvis eksperterne i første omgang når frem til, at flere end de anbefalede 10 procent af passagererne blev søsyge.

Det stred ifølge begge de bornholmske folketingsmedlemmer mod, hvad ministeren torsdag lovede partierne bag aftalen om sejladsen til Bornholm, og folketingsmedlem Lea Wermelin (S) skrev derfor sammen med partiets transportordfører Rasmus Prehn fredag en mail til transportministeren. Her undrede de sig over, at t-foil og andre tekniske løsninger nu alligevel så ud til ikke med sikkerhed at blive en del af den kommende undersøgelse.

Det førte fredag aften til, at Ole Birk Olesen slog bak.

“Den skibstekniske undersøgelse vil både indeholde en undersøgelse af, om Molslinjens hurtigfærger overholder det krav til komfort ombord på hurtigfærgerne, der følger af kontrakten, og afdække effekten af påmontering af en såkaldt t-foil stabilisator – det sidste uanset, hvordan overholdelsen af komfortkravene falder ud”, skrev ministeren tilbage til Rasmus Prehn og Lea Wermelin.

S vil se rettet kommissorium

Tilbage står nu at få rettet eksperternes opgavebeskrivelse til, så t-foil og andre tekniske forbedringer med sikkerhed også kommer under eksperternes lup.

– Det er min klare forventning, at t-foil og andre mulige tekniske forbedringer kommer med i undersøgelsen, når ministeren nu har skrevet så klart tilbage til os, at det skal med. Nu er det ministerens ansvar at sikre, at det også bliver skrevet ind i kommissoriet, siger Lea Wermelin.

– Det er ærgerligt, at der skal opstå den her tvivl, og at vi skal være nødt til at bruge kræfter på at sikre noget, som vi egentlig mente var aftalt med ministeren.

– Molslinjen har jo også allerede erklæret sig parat til at sætte t-foil på, hvis undersøgelsen når frem til, at en t-foil vil forbedre skibets komfort. Så vil det det selvfølgelig være helt på Månen, hvis t-foilen ikke bliver en del af undersøgelsen, siger Lea Wermelin.

Socialdemokratiet venter nu at se et nyt kommissorium for undersøgelsen inden længe.

– Vi fik ikke kommissoriet til gennemsyn, før det blev sendt ud til pressen. Det kan man så undre sig over, og vi vil da også bede om at få kommissoriet tilsendt, når det er blevet rettet, siger Lea Wermelin.