Fordobling: Flere kvindelige flygtninge kommer i job

Andelen af kvindelige flygtninge, der kommer i arbejde på Bornholm, er næsten fordoblet i løbet af i år. Det fik udvalget for job, udvikling og fritid præsenteret på sit møde onsdag.

I januar havde 45 kvindelige flygtninge et job (svarende til knapt 25 procent). I april gjaldt det for 59 kvinder (godt 32 procent), og de seneste tal fra september viser, at 85 kvindelige flygtninge nu er i arbejde (godt 45 procent).

Det betyder, at Bornholm er landets fjerdebedste kommune til at få kvindelige flygtninge ud på arbejdsmarkedet. De tre kommuner over Bornholm i tabellen har allesammen betydeligt færre kvindelige flygtninge, end Bornholm har: Tilsammen kun omkring en tredjedel af det antal kvindelige flygtninge, der netop nu bor på Bornholm.

Fremgangen skal ifølge kommunen tages med det forbehold, at sæsonudsving kan spille ind på tallet for september, hvor der stadig var meget travlt i servicebranchen.

Bag fremgangen står regionskommunens kvindeprojekt, en særlig indsats der har været i gang hele året.