Børnehave på vej mod at blive privat dagtilbud

Kommunens børne- og skoleudvalg anbefaler, at Naturbørnehaven i Hasle får opfyldt sit ønske om at blive omlagt til privat dagtilbud.

Børnehaven er i dag en puljeinstitution. Da ordningen om puljeinstitutioner ikke længere eksisterer, skal der ske en omlægning til privat dagtilbud for at kunne ændre i børnetallet. Den nye status vil betyde, at børnehaven kan hæve børnetallet fra 20 til 25 for at imødekomme den store efterspørgsel.

Ændringen skal endeligt godkendes i kommunalbestyrelsen.