Konference skal sætte fokus på børne- og ungekultur

Bornholms Kulturskole har det godt og trives, kan dens leder, Mikael Sondered, fortælle denne onsdag, hvor han lettere forpustet konstaterer, at han personligt aldrig har haft så megen musikundervisning som i netop disse tider.

Han underviser i både saxofon og orkester, men holder rent faktisk undervisningsfri om onsdagen, hvor der til gengæld er andre opgaver af blandt andet administrativ karakter, der trænger sig på.

Og – håber han – måske får han endnu mere travlt til næste år i forbindelse med en kulturkonference, som han og skolens bestyrelse gerne ser stablet på benene.

Han har vidst det et stykke tid, men kan stadig udvise oprigtig glæder over, at regionskommunen har købt Dams Gård, som støder op til de lokaler, som kulturskolen allerede råder over her bag Musikhuzet i Rønnes centrum.

– Det er fantastisk, siger han og refererer dermed til, at det nu bliver muligt at samle skolens fire afdelinger – musik-, drama-, billedkunst- og forfatterskole – under samme tag med alt, hvad det giver af muligheder i form af gensidig inspiration, samvær og synergieffekter.

Dertil vil de i alt 2.500 kvadratmeter formentlig også komme til at rumme forskellige foreninger, som mangler ordentlige lokaler.

– Jeg tror på, at samlingen af kulturskolen kan betyde, at flere børn og unge vil dyrke forskellige kulturaktiviteter, siger Mikael Sondered.

Hvilket den muligvis kommende kulturkonference også skal give sit bidrag til.

Han oplyser, at skolen i stadig stigende grad tilbyder undervisning ude på øen. Det sker ud fra devisen, at desto tættere undervisningen rykker på børnene og de unge, desto lettere bliver det at få dem ind i folden.

– Og vi har faktisk fat i rigtig mange af de otte-ti-årige. Det er min ambition, at vi skal tilbyde kulturaktiviteter til alle børn og unge, men det kan godt være svært at nå de familier, hvor forældrene ikke selv har haft erfaring med den slags fra deres egen barn- og ungdom, for de ved jo simpelthen ikke, hvad det er vi tilbyder, siger han.

– Men alene på kulturskolen møder vi løbet af et år cirka 1.500 børn og unge i skoler og børnehave.

Indspark

Kulturskolelederen har derfor længe gået og overvejet, hvordan det er muligt at gøre alle de tilbud, som Bornholm rent faktisk rummer i form af for eksempel aktiviteter og undervisning til børn og unge, synlige – og han pointerer, at han ikke kun tænker på sin egen kulturskole, men bredt på samtlige tilbud.

Det er på den baggrund, at kulturskolens bestyrelse har besluttet at ville stable en kulturkonference på benene til næste år.

– Der vil vi forsøge at samle aktørerne, præsentere tilbuddene på Bornholm og facilitere, at de kan indgå i forskellige netværk, inspirere hinanden så videre. Og måske kan vi også af den vej give nogle indspark til regionskommunens kulturstrategi, siger Mikael Sondered.

Det er ikke fastlagt, hvor en eventuel konference skal finde sted, men han forestiller sig, at Snorrebakken uden for Rønne, hvor kommunens administration i øvrigt i løbet af det nye år også rykker op, vil være et godt sted.