Godt nyt for grundvandet: Ler beskytter drikkevand i industriområdet

Grundvandet i området ved Sandemandsvej bevæger sig ikke, som man skulle tro. Det betyder, at drikkevandet til Robbedale Vandværk er bedre beskyttet, end regionskommunen frygtede. Sådan udlægger formand Leif Olsen (SF) fra natur- og miljøudvalget resultatet af undersøgelser, som Rambøll har gennemført i området.

– De har lavet hydrologiske undersøgelser, som det så smukt hedder. Det vil sige, at de har kortlagt, både hvordan vandet bevæger sig, og hvilke lag der ligger ovenover. I modsætning til, hvad vi faktisk frygtede, så viser det sig, at langt det meste faktisk er ganske godt beskyttet, siger han.

Forklaringen er, at der ligger noget ler som dække, og det betyder, at det tager meget lang tid, før der sker gennemsivning fra overfladen. Og hvor der ikke ligger ler, men sand, der bevæger vandet sig faktisk væk fra drikkevandsboringerne og ind imod Rønne.

– Og som vores grundvandsmand sagde, så er der ingen, der har tænkt sig at lave drikkevandsboringer derinde. Så skal man være dum, siger Leif Olsen.

Fornuftige muligheder

Industriområdet ved Sandemandsvej er vigtigt for erhvervslivet og erhvervsudviklingen i kommunen, og ifølge formanden for natur- og miljøudvalget var der en frygt for, at grundvandet under op til halvdelen af erhvervsområdet trak ned imod boringerne. Men det gør det ikke, så på den måde havde Rambøll gode nyheder med, da det orienterede udvalget tidligere på ugen.

– Til gengæld er der en udfordring enkelte steder lige uden for området, hvor der måske er nogle, der vil lave et eller andet, men der er ikke noget, der i princippet bør forhindre, at man kan lave erhvervsudvikling derude. Det kommer lidt an på, hvad man skal lave, havde jeg nær sagt. Man skal nok ikke lægge en kemisk fabrik der, men dem er der heller ikke så mange af, tilføjer han med latter i stemmen og tilføjer:

– Hvis vi ser på, hvad det kan være realistisk, at der kommer derud, så er der fornuftige muligheder. Man skal bare tænke lidt over, hvor man lægger de forskellige ting, og nu har vi noget materiale, vi kan tænke ud fra.

Halvdelen af vandet

Som eksempel nævner han en olietank på 5.000 liter. Den skal man ikke placere et sted, hvor der er sandjord. Den skal være et andet sted på grunden.

– Hvis der går hul på den, så må der ikke være sand nedenunder, hvorimod hvis der er ler, så kan man faktisk nå at rydde op, før der sker noget, siger Leif Olsen.

Den nye viden om grundvandsforholdene får betydning, når kommunalpolitikerne skal til at snakke regionskommuneplan og erhvervsudviklingsområder og lignende, fordi de er langt mere sikre på, hvor de tør, og hvor de kan, og hvor de skal lade være.

– De drikkevandsboringer giver cirka halvdelen af vandet til Rønne, og hvis det skulle ske, at vi får ødelagt de boringer, og det gør vi ikke, så skal vi halvvejs til Nexø for at hente vand, og det er både besværligt og dyrt, siger Leif Olsen.