T-foil kan glide ud af undersøgelse af Express 1

Det er ikke sikkert, at Express 1’s afmonterede t-foil stabilisator bliver en del af den eksterne skibstekniske undersøgelse, der nu er på vej af ikke blot Express 1, men også Express 2 og Max Mols, der også kommer til at sejle til Bornholm.

Undersøgelsen kommer i første omgang til at rette sig mod kontraktens krav om, at højst 10 procent af passagererne må blive søsyge. Både t-foilen og andre tekniske forbedringer vil først blive undersøgt, hvis Molslinjen ikke lever op til 10 procent-kravet.

Det oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA), efter at han torsdag har holdt møde med partierne bag Bornholms færgeaftale. Efter mødet offentliggjorde han arbejdsgrundlaget eller kommissoriet for den kommende undersøgelse.

– Det fremgår af kontrakten, at Molslinjens hurtigfærger skal kunne sejle ved bølgehøjder på op til 3,5 meter og i vindstyrker på op til 16 meter i sekundet. Der har dog i den seneste tid været stort fokus på komforten om bord på hurtigfærgen Express 1. På denne baggrund er ministeriet ved at forberede gennemførelsen af en skibsteknisk undersøgelse, siger transportministeren.

At tage udgangspunkt i kontraktens ordlyd om den vindstyrke og bølgehøjde, som Molslinjen må aflyse Express 1 med uden at skulle betale en bod, indebærer dermed umiddelbart, at dårlig komfort ved mindre vind og lavere bølgehøjder ikke skal undersøges. Express 1 har været kritiseret for at være overraskende livlig i alle vindstyrker helt ned til vindstille.

Birk: Søsyge undersøges først

At den kommende undersøgelse vil tage udgangspunkt i Molslinjens kontrakt med ministeriet indebærer desuden, at den internationale standard med navnet ISO 2631 bliver omdrejningspunktet. Det er den, der anbefaler, at højst 10 procent af passagererne bliver søsyge. ISO 2631-bestemmelsen indgår i kontrakten.

ISO 2631-undersøgelser bygger på komplicerede matematiske beregninger og er rent teoretiske størrelser. Så når Express 1 to gange har bestået et ISO 2631-tjek, indebærer det ikke, at færgens faktiske mængde af søsyge passagerer er blevet opgjort.

Nu skal den kommende undersøgelse først se på, om Molslinjens hurtigfærger lever op til ISO 2631-kravet. Kun hvis undersøgelsen når frem til, at en eller flere af færgerne ikke gør det, kan en t-foil stabilisator komme i spil som næste led i undersøgelsen. Det fremgår af det kommissorium for undersøgelsen, som transportministeren også offentliggjorde torsdag.

”Overholder Molslinjens hurtigfærger – det vil sige ikke kun Express 1, som sejler fast mellem Rønne og Ystad, men også Express 2, som skal sejle i stedet for Express 1 ved dennes dokophold i starten af 2019, og Max Mols, som skal sejle sammen med Express 1 i højsæsonen – det krav til komfort ombord på hurtigfærgerne, der følger af kontrakten, og som lyder: ”Alle hurtigfærger skal leve op til anbefalingerne i ISO 2631. Opgjort efter beregningsprincipperne i ISO 2631 må den teoretiske andel af passagerer, der på en overfart bliver søsyge, således ikke overstige 10 procent”, gengiver Ole Birk Olesen det første punkt i kommissoriet.

Uvist hvordan kravet tjekkes

Arbejdsbeskrivelsen fortæller ikke, hvordan den kommende undersøgelse skal gå ISO 2631-kravet efter i sømmene: Om færgerne skal igennem nye ISO 2631-undersøgelser eller om eksperterne skal optælle faktiske antal af søsyge passagerer på færgerne.

Kommissoriet slår derimod fast, at både t-foil og andre tekniske forbedringer af Molslinjens hurtigfærger først skal undersøges, hvis det til en start viser sig, at en eller flere af færgerne ikke overholder ISO 2631-kravet.

”Såfremt den skibstekniske undersøgelse viser, at en eller flere af Molslinjens hurtigfærger ikke overholder kontraktens komfortkrav, skal den skibstekniske undersøgelse afdække, hvad der kan gøres for at sikre, at Molslinjens hurtigfærger overholder kontraktens komfortkrav, herunder om påmontering af en såkaldt t-foil stabilisator kan sikre dette”, lyder anden og sidste del af kommissoriet.