Nyt hovedkvarter for BornFiber undersøges for arkæologi

BornFiber er ved at gøre klar til at flytte ind i det tidligere PH Byg på hjørnet af Bymarken og Bykærvej i Hasle.

– Vi i fuld gang med at rydde op i selve ejendommen og få foretaget opgradering af indeklimaanlæg, inden vores medarbejdere kan flytte ind, forventeligt til foråret, oplyser Kristian Sørensen, CEO i BornFiber.

Købet omfatter også et ubebygget areal langs med omfartsvejen, og det er man i øjeblikket i gang med at planere, således at det kan bruges til opbevaring af virksomhedens kabel- og rørtromler, oplyser Kristian Sørensen.

Han fortæller også, at Bornholms Museum har været i gang på grunden. Det bekræftes af arkæolog Anders Pihl:

– Vi har en gående derude med detektor. Der skal graves lidt mere i de kommende dage, og så får vi gået det over en gang til. Men da man ikke skal grave al muldjorden af, gør vi ikke mere ved det. Jeg vil tippe, at det er begrænset, hvad vi vil finde, da der er lagt jord på i nyere tid. Vi kommer ikke ned til alt det sjove. Hvis de skulle grave længere ned, er der ikke tvivl om, at vi ville kunne finde spændende ting, når vi har det så tæt på, både nord og syd for arealet, siger Anders Pihl.

Arkæologen henviser hermed blandt andet til spændende fund i forbindelse med en forundersøgelse på den nærliggende grund, hvor kommunen vil bygge et nyt plejecenter. Her har man gjort så mange interessante fund, at museet vil lave en større undersøgelse af stedet. Kommunen har imidlertid udsat byggeriet, og det samme kommer til at gælde for undersøgelsen.