Ministeren ville hæve priserne for at sikre bedre komfort

– Vi skal prøve at se, om vi kan bytte om på nogle midler, så bornholmerne kan blive mere tilfredse.

Det sagde transportordfører Kim Christiansen (DF), efter at partierne bag Bornholms færgeaftale torsdag havde været til møde med transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Kim Christiansen uddybede ikke, hvad der nærmere lå i det, men flere mødedeltagere fortæller Bornholms Tidende, at ideen kom fra ministeren – og at den ville indebære at hæve taksterne for at sejle med færgen mod, at færgerne til gengæld bliver mere komfortable.

Ifølge Bornholms Tidendes informationer foreslog ministeren at tage nogle af de penge, som færgeforliget satte af til at få taksterne ned, og i stedet bruge dem på bedre komfort. Det ville i sidste ende betyde højere priser for at sejle med færgerne.

Ole Birk Olesen begrundede ifølge flere af mødets deltagere ideen med, at han ”ikke har nogen friske penge til det her”.

Forslaget vandt dog ikke gehør, og et stort flertal af deltagerne henviste i stedet ministeren til at gå gennem Trafikkontaktrådet, hvis han vil forfølge ideen yderligere.