Fyret forstander bringer fagforening ind i sag på højskolen

Den netop afskedigede forstander på Bornholms Højskole har ikke tænkt sig at gå uden kamp.

Bente Larsen har ifølge bestyrelsesformand Knud Andersen sat sin fagforening ind til at forhandle vilkårene for sin afgang. Knud Andersen vil ikke fortælle, om det handler om kontraktbrud, aftrædelsesgodtgørelse eller andet.

– Jeg vil ikke sige et ord om, hvad det drejer sig om. Jeg vil ikke risikere at ødelægge vores sag, siger Knud Andersen, der tiltrådte som ny bestyrelsesformand på Bornholms Højskole i marts i år.

Bente Larsen fik dermed mindre end to år til at vende højskolens udvikling fra en institution, der tidligere var rettet mod ældre kursister, til en moderne højskole med fokus på yngre elever og bæredygtige temaer der spiller sammen med den udvikling Bornholm og det omgivende samfund er inde i.

Tidligere amtsborgmester Knud Andersen tiltrådte som bestyrelsesformand, godt et år efter at det nye forstanderpar var indsat som afløsere for Lillian Hjorth-Westh og Axel Lasthein-Madsen.

I forbindelse med højskolens 125 år jubilæum i slutningen af oktober udtalte Knud Andersen til Tidende:

“Økonomien ser meget bedre ud nu. Vi har budgetteret med, at sidste års underskud på fem millioner kroner skal reduceres til et underskud på tre kvart million i år. Det tyder meget på, at vi når“.

En måned senere besluttede bestyrelsen af afbryde samarbejdet med Bente Larsen.

Viceforstander fratrådt i september

Bente Larsen tiltrådte sammen med sin samlever Søren Juhl 2. januar 2017.

I deres første år som forstanderpar blev højskolens pengekasse drænet for fem millioner kroner.

Et alamerende højt tal, som Knud Andersen i disse dage forsøger at få et mere detaljeret indblik i.

I forbindelse med de efterfølgende budgetfopstramninger tilbød Søren Juhl ifølge Knud Andersen selv at fratræde stillingen som viceforstander.

Søren Juhl overgik pr. 1. september til en projektansættelse på skolen – en tidsbegrænset ansættelse, som ophørte ved årets udgang, hvorefter Søren Julhl ifølge Knud Andersen ville ernære sig ved at holde foredrag og spille musik.

Med den aftale lettedes lønudgifterne ifølge Knud Andersen med noget, der ligner en halv million årligt.

– Det er i hvert fald mere end 400.000 kr.

På udkik efter ny forstander

Bente Larsens løn var dermed den eneste tilbageværende lønpost, der for alvor tyngede højskolens budget.

Højskolens samlede budget var i 2017 på 11 mio. kr., og noget tyder på, at Bente Larsens gage har været en torn i øjet på den nytiltrådte bestyrelsesformand.

– Jeg mener, at forstanderen får 60.000 kr. om måneden inklusive pension og feriepenge. Det er ikke mig, hun har forhandlet den løn med, så havde den ikke været så høj, siger Knud Andersen.

Han er fåmælt omkring bestyrelsens ønsker for den næste forstander.

– Det kan jeg ikke sige noget om, for det har jeg ikke diskuteret med bestyrelsen endnu. Men vi vil kigge efter en forstander, ikke et forstanderpar.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bente Larsen.