En halv million kroner på vej til motorbane

Politikerne er på vej med en julegave til Bornholms Motor Sport i form af en halv million kroner til etableringen af en folkeracebane på Bolbyvej i Klemensker.

Det vil sige, at det er en gave, som klubben blev stillet i udsigt allerede for tre år siden, idet kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budget 2016 afsatte et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracebane. Det var på det tidspunkt, at man var langt fremme i planerne om en bane i Aaker Plantage.

Den plan led siden skibbrud, og nu er man i stedet tæt på at realisere anlægget af en bane i Klemensker.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen for banen, og Miljø-og Fødevareklagenævnet har meddelt afslag på et ønske om opsættende virkning i en sag om klage over kommunens afgørelse om ikke-pligt til miljøvurdering. Det betyder, at motorsportsklubben nu kan gå i gang med arbejdet. Dog således, at man tager højde for, at diverse klagefrister endnu ikke er udløbet, og at Miljø-og Fødevareklagenævnet endnu ikke har afgjort naturfredningsforeningens klage.

Job-, udviklings- og fritidsudvalget har i denne uge anbefalet, at den halve million kr. bliver frigivet som en anlægsbevilling til motorsportsklubben. Sagen skal også i økonomi-, erhvervs- og planudvalget, inden kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning.