Torskene er tynde og de store er væk: Sælerne tager mere, end vi kan dokumentere

Havets ulve og havets rotter, kaldte Thomas Thomsen, formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening sælerne på et møde i aftes, onsdag, på Kannikegård i Aakirkeby.

Fiskerne lagde ikke fingrene imellem om deres forhold til deres daglige plageånder på havet.

På mødet fremlagde forskerne Jane Behrens og Lotte Kindt-Larsen fra DTU Aqua de seneste undersøgelser af sælernes effekter på fiskebestandene i Østersøen – herunder specielt torsken. Der var efterfølgende lagt op til dialog med fiskerne om deres oplevelser med sælerne.

Både direkte og indirekte er sæler en stor trussel mod torsken i Østersøen. De ødelægger fangsten og fiskernes redskaber samtidig med, at de overfører parasitter til torsken, og de nyeste resultater fra DTU Aquas undersøgelser dokumenterer helt tydeligt, at sælerne er et kæmpeproblem for fiskeriet i den østlige østersø.

– Det er ikke kun de direkte skader som halvspiste torsk, og ødelagte redskaber, men også fisk, der er væk, og fisk, der bliver skræmt væk, sagde Lotte Kindt-Larsen.

Forskerne har undersøgt, hvad sælerne spiser, og de er kommet frem til det, som fiskerne har sagt i årevis – at det for en stor del er sælernes skyld, at torskefiskeriet stort set er uddødt i den østlige østersø.

– Vi kan kun bekræfte, at sælerne spiser mange torsk ved Bornholm og giver torskene parasitter, sagde Lotte Kindt-Larsen fra DTU Aqua.

Ved Tat anslår forskerne, at 94 procent af sælernes føde er torsk. Samtidig kan forskerne også påvise, at jo længere østpå, man kommer, jo flere leverorm har torskene. Omkring Bornholm er der 27-40 leverorm i hver fiskelever.

Samtidig er torskene historisk tynde, og de store torsk er væk.

DTU Aqua er i gang med yderligere undersøgelser af parasitternes indvirken på torskene.

Forskerne ved ikke, hvor mange leverorm, torskene kan klare, men længere vestpå har torskene færre leverorm, og der har bestanden det bedre, oplyste de på mødet.

Også andre forhold har indflydelse på, at torskebestanden er gået ned, men sælerne og parasitterne har en stor andel.

Mødet blev holdt som led i Fisker-Forsker Netværket, som er et samarbejde mellem DTU Aqua, Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO, og som er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fiskeristyrelsen.

Flere lokale politikere deltog i mødet, Anne Thomas (Å), Linda Persson (O), Ole Rødvig (A) og Thomas Thors (A) samt Jess Persson, kandidat til det næste folketingsvalg for Dansk Folkeparti og det socialdemokratiske folketingsmedlem Lea Wermelin.

De fremmødte politikere efterspurgte fakta, som de kan gå videre med.

Ingen nemme løsninger nu

Det fremgik dog tydeligt af mødet, at hverken fiskerne, deres organisationer, politikerne eller forskerne kan pege på nogle nemme løsninger til at løse problemerne i østersøen.

Vil man gennemføre en større nedskydning eller bortregulering af sælerne i stort omfang, risikerer man en shitstorm af bibelske dimensioner. Samtidig efterlyste politikerne endnu mere dokumentation.

– Vi tager det meget alvorligt, og vi vil rigtig gerne hjælpe, men jeg oplever ikke, at der er den brændende platform, vi har brug for for at komme videre, men jeg hører, at I siger, at I ikke kan vente, sagde Lea Wermelin.

Det var de fremmødte fiskere tydeligvis ikke enig i. De mener, at de styrer direkte mod en lukning af kystfiskeriet, hvis der ikke sker noget meget snart.

Thomas Thomsen mener, at økonomisk kompensation fra staten er nødvendig, hvis kystfiskeriet skal overleve.

En kompensationsordning som løsning rejser dog mange spørgsmål, som nogle fiskerne selv pegede på:

– Det er ikke nok at få erstatning for de fisk, der er spist af. Problemet er ligeså meget, at der ikke er fisk, og at op til 80 procent af fisken er væk, uden at vi ser det. Sælerne tager meget mere, end vi kan dokumentere, sagde fisker Henrik Frithiof.

Thomas Thomsen mener samtidig, at udover en kompensationsordning skal sælerne reguleres ned, for at fiskerne kan komme på fode igen.

Han stiller også spørgsmålstegn ved, at forskerne stadig anslår, at der er omkring 40.000 sæler i østersøen. Fiskernes oplevelse er, at der er flere, og at der skal ske noget nu.

– Vi har ikke brug for flere rapporter, men for en intensiv regulering af sælerne ned til ca. 10.000 sæler. Der er rigelig dokumentation, og klokken er ikke fem i tolv, den fem over tolv, siger fiskerformanden.

Han mener, at det er statens ansvar at regulere sælbestanden.

– De har fredet den. Østersølandende må finde ud af, hvad der skal gøres, og jeg opfordrer jer politikere til at lægge pres på opad i systemet.