Seks års sagsbehandling er slut: Kirken lukker efter nytår

Efter mere end seks års sagsbehandling er tiden endelig kommet til, at Aa Kirke skal istandsættes.

Det fortæller sognepræst Birgit Friis, der forventer, at arbejdet kommer til at strække sig fra 2. januar, hvor kirken lukkes, og frem til påske.

Ifølge menighedsrådsmedlem Christian Werinreich mødes håndværkere, byggesagkyndige og andre involverede torsdag 3. januar med en vejleder fra Nationalmuseet. Planen er at samle stolene i et afspærret område oppe ved alteret, mens bænkene tages ud til maling.

– Derefter har vi godt tre måneder til at kalke væggene og kirke- og tårnrum, male loftet og slibe gulvet, siger Christian Weinreich.

Ud over istandsættelsen af kirkens indre påbegyndes også arbejdet med at indrette det gamle ligvognshus til personalerum.

Rådgivende arkitekt på denne opgave bliver Anders Møller fra Aarsdale. Han afløser Torben Rømer Jørgensen fra Bornholms Byggerådgivning, som har måttet forlade opgaven af helbredsmæssige årsager.

Opgaven med at føre tilsyn med arbejdet inde i kirken kan derimod ikke overlades til en bornholmsk arkitekt. Stiftet har nemlig krævet, at vedkommende skal have stor erfaring med kirker, fortæller Christian Weinreich, der har siddet i Aa Kirkes menighedsråd i seks år.

– Der måtte vi over vandet, fortæller Christian Weinreich, der fortæller, at valget er faldet på Ingvartsen Tegnestue i København.

I lukningsperioden henlægges kirkelige handlinger og gudstjenester til Sct. Peders Kirke, mens Musikalsk Legestue og Babysalmesang flyttes til Aa Huset i Gregersgade.