Winni: Fint at Molslinjen lytter – nu gælder det prisstrukturen

Molslinjens fjernede og nedsatte gebyrer er et resultat af en længere dialog med rederiet. Det fortæller borgmester Winni Grosbøll (S), der samtidig siger, at alle mål ikke er nået endnu, og at det næste mål at forfølge handler om Molslinjens dynamiske prisstruktur, der medfører meget variererende priser på færgebilletterne.

– Jeg er glad for, at Molslinjen nu imødekommer os efter den dialog, som vi har haft med rederiet i snart lang tid. senest havde jeg også gebyrerne oppe at vende under mit møde ministeren, hvor der ikke rigtig var hul igennem, siger Winni Grosbøll.

– Vi har sagt, at gebyrerne i hvert fald skal stå i forhold til billettens pris. Her har vi jo haft situationer, hvor gebyret har været højere end billetprisen. Det har været uhensigtsmæssigt og ført til, at billetter er blevet smidt væk, siger hun.

Den dynamiske prisstruktur bliver temaet for næste møde i trafikkontaktrådet den 17. december. Her vil eksperter udefra gøre rådet klogere på hvilken prisstruktur, der alt i alt vil være mest fordelagtig for Bornholm.

– Det er ikke et stykke arbejde, der er færdigt endnu. Vi har løst mange udfordringer, men vi er ikke i mål endnu, siger Winni Grosbøll.

– Nu graver vi os ned i den dynamiske prisstruktur på vores næste møde i trafikkontaktrådet. Det vil munde ud i, at vi kommer med nogle forslag omkring det meget store spænd mellem de billigste og de dyreste billetter, siger borgmesteren.

Selvom de skiftende priser i Molslinjens prisstruktur har været et af de mest kritiserede elementer siden Molslinjen overtog sejladsen 1. september, er der også godt at sige om den fra Bornholms side, siger Winni Grosbøll. Nu skal trafikkontaktrådet gøres endnu bedre i stand til at veje for og imod den model, som Molslinjen har indført.

– Den dynamiske prisstruktur har nogle fordele, for eksempel at det bliver lettere at trække turister til om efteråret. For bornholmerne har den bare også nogle ulemper, fordi den går ud over forudsigeligheden og overskueligheden i det at købe en billet, siger hun.

– De fordele og ulemper tager vi en temadrøftelse omkring på trafikkontaktrådets næste møde. Her vil Molslinjen ikke deltage, men vi vil i stedet få besøg af nogle folk udefra, der skal komme med et oplæg om dynamikkerne, virkningerne, fordele og ulemperne ved en dynamisk prisstruktur.

– På den måde vil vi få et bedre overblik over, hvilken prisstruktur, der egentlig vil vil tjene det bornholmske samfund bedst. Den anbefaling vil vi så give videre til Molslinjen. Omkring prisstrukturen kan vi ikke bestemme, men vi kan anbefale noget, og det er det, vi vil gøre, siger Winni Grosbøll.