Ny masterplan skal skabe plads til flere børn i Rønne

Rønne står øjensynligt foran en kraftig tilvækst i antallet af børnefamilier og dermed børn, som har brug for at blive passet. Frem mod 2028 forventer regionskommunen, at antallet af børn i pasningsalderen stiger fra 775 til 950 i Rønne. Passer prognosen, vil der altså være 175 flere børn, som skal have plads i en vuggestue eller en børnehave.

Af samme grund arbejder kommunen på en såkaldt masterplan for dagtilbuddet i Rønne, og første del af planen går ud på at forlænge levetiden for et midlertidigt børnehus, som åbnede i en bygning på den nedlagte Østre Skole for halvandet års tid siden.

Børne- og skoleudvalget behandlede sagen i går, tirsdag, og formand Morten Riis (EL) fortæller, at udvalget anbefaler at bevare og udvide det midlertidige børnehus, indtil der foreligger en mere permanent løsning på de forventede pladsproblemer.

– Det er det, der sker nu og her, fordi der er så meget pres på Rønne i forhold til, hvad vi har af kapacitet, siger han.

Aktuelt huser det midlertidige børnehus 35 pladser plus en udegruppeordning på 60 pladser i perioden fra januar til august. Det er det indendørs tilbud, som kommunen vil udvide, så det kan rumme 60-65 børneenheder, som det hedder på kommunalt sprog.

En børnehaveplads tæller for 1,00 børneenhed, mens en vuggestueplads tæller for 1,56 børneenhed.

Vejen til den ekstra kapacitet er en ombygning, der gør det muligt at udnytte bygningen fuldt ud, hvor det i dag kun er cirka halvdelen af bygningen, der bliver anvendt. Det vil koste 1,8 millioner kroner i anlægssum at gøre bygningen klar til at huse 30 børneenheder ekstra.

En legeplads

En udvidelse af det midlertidige tilbud kræver ikke alene penge til ombygning af ejendommen, så den hele kan bruges. Flere børn betyder også flere udgifter til den daglige drift, da der skal tildeles ressourcer svarende til et almindeligt børnehus.

Derudover skal kommunen sætte yderligere ressourcer af til el, vand, varme og rengøring. Omvendt bliver udegruppeordningen nedjusteret, når antallet af pladser i bygningen øges. I alt beløber de fremtidige driftsudgifter efter en udvidelse sig til 1,3 million kroner om året.

Endelig skal der etableres en legeplads ved det midlertidige børnehus, og da der er ikke areal nok til at opstille yderligere legeredskaber på matriklen, skal denne udvides. Til det formål skal der afsættes en halv million kroner.

I sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der skal vedtage masterplanen.

– – – – –
Planens elementer

• På kort sigt
Udvidelse af midlertidig institution i bygning ved den tidligere Østre Skole

• På mellemlangt sigte
Udvidelse af Børnehuset Nordstjernen og nybygning på sportspladsen ved den tidligere Østre Skole

• På lang sigt
Nybygning i Rønne Syd