Molslinjen forsømte at sende billetpris i høring

Først efter at Transportministeriet indskærpede proceduren over for Molslinjen, har rederiet sendt billetprisen på førerløse godsenheder i høring i Kontaktrådet. Efter denne høring skal billetprisen godkendes særskilt af ministeriet.

Det fremgår af et ministerielt svar, som det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) har modtaget på en forespørgsel, som han den 4. oktober sendte til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Bornholms Tidende fortalte den 26. september, at vognmand Daniel Larsen, Born-Trans, efter skiftet fra rederiet Færgen og til Molslinjen, kunne konstatere, at han skulle betale 74 procent ekstra for nøjagtigt den samme ydelse, hvilket undrede ham såre.

– Vi var jo blevet lovet lavere priser, konstaterede han.

Det viste sig da også, prisstigningen ikke skyldes selve billetprisen, men de gebyrer Molslinjen kræver, når Daniel Larsen sender sin lille lastbil førerløs mellem Rønne og Køge Havn for at håndtere sin vante fragt for Bladkompagniet. 236.000 kroner mere vil det koste ham på årsbasis, og pr-og kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Maack bekræftede i artiklen, at de angivne priser var korrekte.

– Vi agerer som beskrevet meget præcist i udbuddet, og betalingen er ens for alle, oplyste han.

Artiklen fik Peter Juel-Jensen (V) til at reagere og den 4. oktober bede transportminister Ole Birk Olesen (LA) om en kommentar til artiklen om de voldsomt stigende transportpriser, som Born-Trans altså har oplevet.

Nu er svaret omsider indløbet, og her fremgår det altså blandt andet, at Molslinjen har forsømt at følge den korrekte procedure i denne sag. Således er rederiet ikke ifølge kontrakten forpligtet til at tilbyde billettypen – håndtering af førerløse godsenheder – men når det sker, skal ”billetprisen godkendes særskilt af ministeriet efter forudgående høring i Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm”, skriver ministeren og fortsætter:

”Molslinjen har dog forsømt at følge denne procedure. Ministeriet har således indskærpet proceduren over for Molslinjen, og Molslinjen har derfor nu sendt billetprisen i høring i Kontaktrådet”.

Her er sagen dog endnu ikke blevet præsenteret, siger Peter Juel-Jensen, hvilket formanden for Kontaktrådet, Winni Grosbøll, bekræfter.

– Det er nyt for mig,. Jeg har ikke hørt om sagen, men vi har kontaktrådsmøde her den 17. december, så den kommer jo nok på dagsordenen der, siger hun.

Jeg vil have svar

Peter Juel-Jensen fortæller, at han valgte at sende sagen til ministeriet, fordi han ikke ud fra den politisk indgåede aftale om besejlingen af Bornholm kunne læse, at det skulle forholde sig sådan, som det gør.

– Derfor ville jeg gerne have et svar fra ministeren, siger han.

– Jeg forstår ikke, når man laver en politisk aftale og tilfører skrækkeligt mange penge, at tingene så bliver dyrere. Der blev både bevilget penge til billigere billetter og til fortsat støtte af godstransporten, men når vi ser Born-Trans regnestykke, så betaler de for gods begge veje, selv om de kører tomt den ene vej, og det har jeg meget svært ved at forstå.

Der står i ministerens svar, at ministeriet vil holde øje med, at Molslinjen ikke tjener på opkrævning af varetillægget?

– Ja, og det er noget af det, vi skal være opmærksomme på, men det er skrækkelig svært for en folketingspolitiker at skulle sidde og kigge i kassebøgerne hos Molslinjen eller i den interne korrespondance mellem ministeriet og rederen, siger Peter Juel-Jensen.

– Så min eneste mulighed er at prøve at komme i dialog med ministeren og høre, om det, der sker, virkelig kan være rigtigt. Jeg havde da også håbet på, at det her svar havde indeholdt en god forklaring på, hvorfor – når man har tilført så mange ekstra penge – det bornholmske erhvervsliv skal føle, at priserne stiger. For når de gør det, bliver det mindre attraktivt at drive virksomhed på Bornholm, og det har vi altså ikke brug for.

I morgen torsdag er der møde i forligskredsen bag færgekontrakten.

– Og så ved jeg godt, at der vil sidde rigtig mange ordførere med rigtig mange spørgsmål til ministeren, og i og med at jeg er et regeringsbærende ordførermedlem af forligskredsen, er jeg nok den sidste, der får lov at stille spørgsmål, siger politikeren.

– Men noget af det, jeg vil spørge ind til, er, at det er et produkt, Molslinjen har valgt at tilbyde, men ikke er forpligtet til jævnfør kontrakten, og dét har jeg svært ved at forstå. Vi taler om en samfundsbetinget transport, og derfor skulle det gerne være sådan, at der er mulighed for at tilgodese alle de behov, bornholmerne har for transport – og at de er prissat på forhånd.

– Man burde have læst på lektien og sagt, at okay, det er dét her, vi byder ind med en pris på, og hvor der er behov for at fragte alle de ting, som et samfund som Bornholm har brug for. Jeg synes, det er, som om man har budt på en opgave, hvor det bare handler om at fragte biler frem og tilbage – og ikke om at servicere et samfund som det bornholmske. Derfor vil jeg spørge ministeren om, hvordan det samfundsbegrundede hænger sammen med det svar, jeg nu har fået.

Men det var jo rent faktisk Venstre, der i sin tid indgik aftalen og tegnede kontrakten?

– Nu er der jo forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, og det er ikke mig som folketingsmedlem, der sidder og laver en kontrakt med et rederi og det er heller ikke en minister – det er sådan noget, vi har et embedsværk til, siger Peter Juel-Jensen.

– Du kan risikere, at der sidder en postmand eller en slagter eller en astrofysiker på den ministerpost. En kontrakt handler om jura, og jeg vil nok sige, at er der nogen, der har sovet i timen, så er det dels dem, der er kommet med et bud på at levere en opgave, man bliver rigeligt betalt for, samt dem, som har skullet stille krav om, hvad der skulle ind i kontrakten.

Altså embedsværket?

– Ja, for politikere er ikke uddannet til det. Vi har en model i Danmark, hvor man overtager det embedsværk, som sidder der, og den holder jeg meget af, men det betyder også, at vi har et politisk niveau, som ikke er 100 meter mestre i at skulle sidde og forhandle kontrakter, det har vi hverken den juridiske eller økonomiske indsigt til. Vi er lægmænd – i øjeblikket sidder der en journalist som minister, sidste gang var det en skolelærer, og inden da var det en postmand. Det skal det politiske set up kunne håndtere.

– Det er embedsværket, der i mine øjne har svigtet, for det skal have fod på, hvilke behov Bornholm har og om ikke andet sikre, at Bornholm bliver hørt. Og det, vi oplever, kan vi ikke leve med i 10 år.

Men du kan vel påvirke ministeriet til holde prisen for den billettype, vi taler om, på det rigtige niveau?

– Tro mig, det skal jeg nok prøve, siger Peter Juel-Jensen.

I en kommentar til ministerens svar til politikeren forklarer pr- og kommunikationschef i Molslinjen Jesper Maack i en mail til Bornholms Tidende:

”Bornholmslinjen har kigget i historikken hos det tidligere rederi og gjort som tidligere. Det viser sig nu, at Transportministeriet ønsker høring hos Trafikkontaktrådet og efterfølgende godkendelse i Transportministeriet også for de billettyper, som ikke er omfattet af Færgekontrakten. Den proces har vi derfor sat i gang med det samme. Alle priser er tilrettet, så de er som under det tidligere rederi”.

– – – – –
Ministerens svar

I transportminister Ole Birk Olesens svar til Peter Juel-Jensen står der blandt andet:

”Passagerer, der ønsker at fragte gods med Molslinjen, skal betale et varetillæg per godsenhed til Rønne Havn. Dette opkræves af Molslinjen på vegne af Rønne Havn. Det samme gjorde sig gældende for Danske Færgers vedkommende, som dog kaldte varetillægget for ”vareafgift”.

Molslinjen har valgt at administrere opkrævningen på en anden måde, end Danske Færger gjorde, og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet følger op på, at Molslinjen ikke tjener på opkrævning af varetillægget.

Håndtering af førerløse godsenheder indgår ikke som en af de billettyper, som Molslinjen ifølge kontrakten er forpligtet til at udbyde. Håndtering af førerløse godsenheder er derfor en ekstra billettype, som Molslinjen har valgt at tilbyde. Derfor skal billetprisen godkendes særskilt af ministeriet efter forudgående høring i Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.

Molslinjen har dog forsømt at følge denne procedure. Ministeriet har således indskærpet proceduren overfor Molslinjen, og Molslinjen har derfor nu sendt billetprisen i høring i Kontaktrådet. Når Kontaktrådet har behandlet billetprisen, vil ministeriet vurdere, om billetprisen kan godkendes. Da der er tale om en ydelse, der er efterspurgt, vil billettypen fortsat blive udbudt i perioden, indtil ministeriet har godkendt en pris for billettypen”.