Ikke-religiøs gravplads udskudt

I flere år har den sekulære organisation Humanistisk Samfund ønsket sig en ikke-religiøs gravplads på Bornholm.

Når natur- og miljøudvalget, som i 2017 indskrev ønsket i budgetforliget for 2017, mødes tirsdag er det dog blandt andet for at sætte arbejdet med at finde en sådan gravplads i bero.

Det er nemlig ikke lykkedes at blive enige om, hvor på øen gravpladsen skal placeres, fortæller formand for natur- og miljøudvalget Leif Olsen (SF).

– Man har prøvet at finde ud af, hvor gravpladsen skulle ligge, og hvem der skulle tage sig af den. Man forsøgte at få en aftale med Aa Kirke, fordi de kunne godt have en gravplads ved siden af den almindelige kirkegård, og så ville de gerne passe den. Men dem, der ønsker en ikke-religiøs gravplads, var ikke interesserede i den placering, siger Leif Olsen.

I stedet foreslog natur- og miljøudvalget en placering tæt på fuglereservatet i Ølene, men så sprang Aa Kirke fra:

– Aa Kirke ville ikke tage sig af den, fordi det blev for besværligt, og det er faktisk ikke lykkedes os at få en anden til at tage sig af gravpladsen. Det er ikke en kommunal opgave, siger Leif Olsen.

Fordi vi i Danmark har en folkekirke, falder en ikke-religiøs gravplads ikke ind under statsligt eller kommunalt regi. Derfor er det nødvendigt at finde en samarbejdspartner til at tage sig af gravpladsen, forklarer udvalgsformanden.

– Vi sætter gravpladsen på pause, indtil vi får nogle nye muligheder, vi kan undersøge. Den er ikke droppet, for der eksisterer stadig en politisk beslutning om, at man vil arbejde med oprettelsen af det her, understreger han.

Et smukt sted

Humanistisk Samfunds bornholmske afdeling er fortsat på udkig efter en samarbejdspartner, der kan tage sig af de praktiske opgaver forbundet med en gravplads.

– Vi er kun frivillige i vores organisation, og vi kan ikke garantere, at vi kan udføre opgaven med for eksempel at grave og sætte urner i jorden, fortæller Peter Loman, formand for Humanistisk Samfund på Bornholm.

Området i Ølene, som kommunen har udpeget, ligger ud til en vej. Derfor vil organisationen samtidig afsøge mulighederne for andre naturskønne steder på øen med gravplads-potentiale:

– Vi vil nu spørge rundt hos private skovejere. Det kan for eksempel være, at nogen læser din artikel og tænker: Jeg har faktisk et smukt hjørne, hvor de ikke-troende bornholmere gerne må ligge, efter de er døde. Der er også en lille indtægtskilde i det, fordi de pårørende betaler en afgift til skovejeren i forbindelse med begravelsen, siger Peter Loman.

Ideelt skal gravpladsen ligge ”et smukt sted i naturen – gerne med lidt udsigt, sådan at man ikke føler, man er lukket inde”, forklarer han.

For Peter Loman er det personligt vigtigt, at man som ikke-troende kan blive stedt til hvile på en sekulær gravplads:

– Vi lever vores liv uden religion, og hvis vi bliver begravet på en kirkegård, når vi dør, har man overhovedet ikke accepteret det liv, vi har levet. Derfor vil vi hellere have et sted, hvor vores familie og venner kan komme, som repræsenterer os og vores liv bedre end en kirkegård.

I fik tilbudt en plads ved siden af Aa Kirkes kirkegård. Hvorfor afslog I?

– I princippet har vi ikke sagt nej til den endnu – i hvert fald ikke officielt. Vi er jo en sekulær organisation, og vi vil helst ikke tilknyttes kirken, fordi vi har ikke nogen relation til kirken. Det er lidt misvisende, hvis vi lægger os op ad kirken, for det var jo lige præcis dét, vi ikke ville. Men hvis det i sidste ende er det eneste sted, som er muligt, kan det godt være, at vi siger ja, men det er ikke vores første valg.