Skolechef vil sætte ind over for elevers fravær

Fraværet blandt de bornholmske skoleelever er både højt og for højt. Det skal der gøres noget ved. Men problemet er også komplekst, for fravær er ikke bare fravær.

Det siger Bornholms nye skolechef Esben Fossar Andersen, der i oktober trådte til efter tidligere at have været skoleleder på Lolland.

– Jeg tænker, at der er to sider af tallene her. Den positive er, at tallet ikke er steget i forhold til tidligere år, siger han.

– Tværtimod har vi måske nok et forsigtigt dalende fravær. Men vi har samtidig også et dalende antal elever, så det vil være naturligt, hvis de to følges ad.

– Det negative er, at tallet stadig er for højt. Så det skal der da arbejdes med, siger Esben Fossar Andersen.

Fravær er ikke bare fravær

Elevernes fravær i skolen er imidlertid ikke bare én ting. Der er flere slags fravær, og de skal håndteres forskelligt, siger kommunens skolechef.

Hvad vil du gøre ved det?

– Det kommer an på hvilke type af fravær, der er tale om. Fravær er også, når en familie vælger at holde ferie i skoletiden. Det kan man håndtere ved at bede forældrene om at respektere skoleferien, siger Esben Fossar Andersen.

– Men der er også det fravær, der skyldes skolevægring. Det kan man håndtere ved, at skolerne har nogle retningslinjer for, hvordan de håndterer fravær.

– Sådan nogle retningslinjer ved jeg faktisk ikke, om de enkelte skoler har. Men det vil være rigtig godt med fælles regler for, hvornår man skriver hjem til forældre om fravær, siger Esben Fossar Andersen.

En smule højere end på Lolland

Andre former for fravær kræver mere at sætte ind over for.

– Der kan også være sociale og psykiske grunde til fravær, og de elever skal have noget hjælp. Her handler det måske om at samarbejde med skolepsykolog eller psykologisk-pædagogisk rådgivning, siger Esben Fossar Andersen.

Er fraværet på Bornholm højere, end hvad du har været vant til fra dine tidligere job?

– Det er måske lidt højere, men ikke alarmerende meget højere. Men nu har vi også haft mange af de samme problemer på Guldborgsund og Lolland, hvor jeg kommer fra. Der lå elevernes fravær også højere end landsgennemsnittet.

– Vi er opmærksomme på det, og vi skal finde ud af at lave nogle indsatser, der får fraværet ned. Én metode kan være lektionsregistrering af fravær, så forældrene får en SMS om, at deres barn ikke har været til stede i den-og-den time, siger Esben Fossar Andersen.

– Det fortæller faktisk nogle forældre noget, som de ikke vidste. Og det er helt sikkert, at vi skal have forældrene med i snakken om, hvordan vi får fraværet ned.