Skøjtebanen kommer til torvet i denne uge. Julefrokost påvirker opstillingen

Efter to års fravær gør skøjtebanen i denne uge igen sit indtog på Store Torv, men den bliver først stillet op i næste uge. Bornholms Idrætsområder har nemlig en anden stor opgave at løse, inden der bliver tid til at arbejde på skøjtebanen.

– Vi står som arrangør af regionskommunens julefrokost med over 1.000 medarbejdere i Rønne Idrætshal, og jeg har kun de ressourcer, jeg har, så den skal vi lige have overstået på fredag, og så er vi klar til at koncentrere os om skøjtebanen, siger regionskommunens idrætsinspektør, Carsten Clemmensen.

Lige så snart banen er stillet op, og fryseslangerne er klar, begynder folk fra Bornholms Idrætsområder indfrysningen, så banen kan blive klar til brug så hurtigt som muligt.

De seneste to vintre har banen ikke været til stede på torvet på grund af nogle skader på køleanlæggets rørføring. De er udbedret, og Carsten Clemmensen fornemmer klart, at skøjtebanen har været savnet.

– Når jeg kommer rundt forskellige steder, er der virkelig, virkelig mange, der spørger, om den kommer op i år. Det var også derfor, jeg meldte ud, at den kommer op, før vi var i mål med økonomien. Jeg ved, at der har været rigtig, rigtig stor interesse i at få den op, så det skal den bare, siger han.

Samtidig har han følt sig forpligtet over for Brdr. E., S. & A. Larsens Legat, som betalte for den meget store reparation af køleanlægget.

– Vi kan anstændigvis ikke være bekendt, at legatet har betalt for stor en reparation, og så melder vi ud, at vi alligevel ikke har tid til at sætte den op, siger Carsten Clemmensen.

Mange har henvendt sig

Faktisk er finansieringen af skøjtebanens drift stadig ikke helt på plads. Der mangler stadig lidt, siger den kommunale idrætsinspektør, som dog er fortrøstningsfuld.

– Jeg skal lige have ringet rundt til de sidste i den her uge og have fulgt op på de henvendelser, jeg har sendt til dem, og så er jeg sikker på, at vi er på plads med det. Der har på seneste været nogle stykker, som har henvendt sig og spurgt, om de kan gøre et eller andet. Det har været smadder opmuntrende, siger han.

I alt mangler der mellem 40.000 og 50.000 kroner, og endnu en gang er det regionskommunens julefrokost, der spiller idrætsområdet et puds.

– Det er det her med at finde tiden til at ringe rundt. Den julefrokost, vi har her på fredag, trækker lidt søm ud. Det er et ret stort arrangement. Det er meget festligt, men der er mange småting, der skal tages stilling til, og det er gået lidt ud over de ressourcer, jeg har til at sætte ind i forhold til sponsoraterne til skøjtebanen, forklarer han.