Hver anden skoleelev har bekymrende meget fravær

Ret præcis halvdelen af eleverne i Bornholms folkeskoler samt Heldagsskolen og 10. klassecentret havde sidste skoleår et fravær, som kommunen definerer som ”bekymrende”. Og ret præcis hver sjette elev var sidste skoleår fraværende i mindst 15 dage ud af 60 skoledage.

Det viser en opgørelse, som kommunens skolechef Espen Fossar Andersen og børne- og familiechef Anders Fløjborg tirsdag eftermiddag lægger frem for politikerne i børne- og skoleudvalget. Tallene kommer frem, efter at udvalget på sit møde i november bad om at få dem.

Fravær bliver kaldt bekymrende, når en elev enten har fem fraværsdage i træk, syv dage i en periode på 20 skoledage – eller 15 dage i en periode på 60 skoledage. Meget tæt på halvdelen af eleverne på Bornholms offentlige skoler falder indenfor en af de tre kategorier. Fraværet på Bornholms fri- og privatskoler er ikke blevet undersøgt.

Problemet med langtidsfravær i skolerne har været af cirka samme størrelse de seneste tre år, er Anders Fløjborg og Esben Fossar Andersen også kommet frem til. Tallene skelner ikke mellem lovligt fravær, ulovligt fravær og fravær, der har skyldtes sygdom.

Linda: Det er alt for mange

Blandt medlemmerne af børne- og skoleudvalget kalder Linda Kofoed Persson (DF) det høje fravær bekymrende.

– Det er mange. Det er alt for mange. Men det er måske også et tegn på noget af det, som vi har snakket meget om omkring trivslen i folkeskolen. Den del er vi jo i gang med at tage hånd om sammen med skolerne, siger hun.

Tallene har været konstante de seneste tre år. Hvorfor er der ikke taget hånd om det her?

– Det spørgsmål kan man rejse. For min egen del kan jeg kun sige, at jeg kun har siddet i børne- og skoleudvalget før nu. Som politiker skulle jeg måske have holdt øje med det her, men i sidste periode havde jeg også rigeligt at gøre i social- og sundhedsudvalget, siger Linda Kofoed Persson.

– Nu har vi både fået en ny skolechef og en ny børne- og ungechef, og de virker begge meget løsningsorienterede. Det virker som om, at de gerne vil skabe forandringer. Så det skal vi gribe og sætte i værk, siger hun.

Nogle holder ferie i skoletiden

Linda Kofoed Persson nævner samtidig, at Bornholm som ferieø er særligt stillet. Mange skoleelever har forældre, der ikke kan holde ferie i først og fremmest skolernes normale sommerferie. Derfor er det ikke helt ualmindeligt i stedet at holde ferie undervejs i skoleåret.

– Jeg har hørt flere sige, at de holder ferie udenfor sæsonen, hvor charterrejserne også er billigere. Jeg synes bare, at det er forkert at tage børnene ud af skole og holde ferie, siger hun.

– Når forældre gør det, får lærerne svært ved at tilrettelægge undervisningen. Eleverne arbejder ofte sammen i par, så det giver også problemer for den anden i et par, når en elev er væk i 14 dage. Jeg synes, at det er meget egoistisk, for det går ud over sammenhængen i skolen, siger Linda Kofoed Persson.

– Derfor er jeg lidt undrende, og jeg synes, at det er en ærgerlig tendens. Når man sætter børn i verden, er der nogle spilleregler. Så må man måske prioritere anderledes i de ni år, hvor børnene går i skole, siger hun.

– Det kan bare være svært på en turistø som vores. Børn har jo også krav på at kunne holde ferie og have noget tid alene med deres forældre.