Højskolens bestyrelse har fyret forstanderen

Bestyrelsen for Bornholms Højskole har besluttet at afbryde samarbejdet med forstander Bente Larsen.

Bente Larsen startede sammen med Søren Juhl som forstanderpar på højskolen i begyndelsen af 2017.

Det er især den økonomiske styring, som bestyrelsen ikke har været tilfreds med, siger højskolens formand Knud Andersen til Bornholms Tidende.

– Tillidsforholdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse er langsomt blevet slidt op, siger Knud Andersen.

Højskolen kom ud af 2017 med et underskud på næsten fem millioner kroner og fik dermed barberet egenkapitalen på syv millioner kraftigt ned.

I år havde man budgetteret med et underskud på 800.000 kroner, men det lander i stedet formentlig over en million, fortæller Knud Andersen.

– Dermed er vores balancetidspunkt – altså det tidspunkt, hvor vi balancerer eller laver overskud – skubbet et halvt til trekvart år ud i fremtiden, siger Knud Andersen, som ellers havde regnet med, at næste år skulle blive et år med sorte tal på bundlinjen.

Knud Andersen fortæller, at han regner med, at man har ansat en ny forstander til foråret.

Indtil en ny forstander kan tiltræde, ledes skolen af et team bestående af sekretariatsleder Bernitta Bjørn Andersen, lærer Lene Degett, lærer Simon Lund Koefoed og en repræsentant fra bestyrelsen.