BAT laver underskud på syv millioner kroner

Et kritisk år for busdriften på Bornholm betyder, at BAT netop nu ser ud til at gå ud af 2018 med et underskud på syv millioner kroner. Det bliver natur- og miljøudvalget orienteret om før sit møde tirsdag.

BAT har i år brugt godt otte millioner kroner mere, end det var forudsat. 1,1 million bliver dækket af penge overført fra sidste år. Dermed havner årets minus på cirka 7,1 millioner kroner.

Det er der flere grunde til: Større lønudgifter fordi en mængde afspadsering er blevet afviklet samtidig med, at det nye Campus Bornholm har betydet mere kørsel. Også på flere andre ruter har BAT i år kørt mere. Men også større udgifter til brændstof, hvor prisen fortsat er stigende.

Dels er adskillige busser ved at være gamle, så prisen for at holde dem ved lige også stiger.

“Generelt er materiellet på både rutetrafik samt på den offentlige servicetrafik præget af dels at være udenfor garantiperioder, ligesom det er præget af den store mængde kørsel og dermed slitage og vedligehold, der kræves”, får natur- og miljøudvalget at vide.

Samtidig er BAT’s indtægter faldet, uden at selskabet har været i stand til at dække indtægtstabet ind.

“Det har ikke været muligt at beskære kørslen i samme omfang som indtægterne har været vigende, uden at det ville have haft servicemæssige konsekvenser. Derimod har der været behov for at øge kørselstimerne og antallet af fastansatte”, bliver udvalget også orienteret om.

I januar modtager politikerne en prognose for BAT’s forventede forbrug næste år. Samtidig vil også BAT’s “eventuelle fremadrettede økonomiske udfordringer” blive gennemgået. Selskabet vil samtidig fortælle, hvad man har planlagt for at sætte BAT’s udgifter ned, bringe sit budget i balance og komme af med underskuddet.