Til salg for 250.000 kroner: Forening sparer op til køb af pakhus

– Det her er et kvantespring, der vil noget, siger Mogens Vibe, næstformand i foreningen Nexøs Kultur- og Aktivitetscenter ”Huset på Havnen”, som skal arbejde for at etablere et kulturhus i Nexø.

Kvantespringet er, at Østbornholms Turistforening har bevilget 50.000 kroner i støtte til den nye forening til køb af den bygning på havnen, som det nye kulturhus skal etableres i.

Foreningen ønsker at købe det gamle pakhus af DLG samt grunden, det ligger på, af Nexø Havn.

– Vi har fået 50.000 kroner, og samtidig vil turistforeningen overveje, om de kan uddele flere penge til os i det nye år, siger Mogens Vibe.

Støtten fra Østbornholms Turistforening bliver øremærket til at købe bygningen og grunden på havnen, oplyser Mogens Vibe.

På den stiftende generalforsamling for kulturhusforeningen den 14. november oplyste initiativtagerne til kulturhuset, at DLG vil sælge bygningen for 250.000 kroner.

Udover de 50.000 fra turistforeningen har den nye kulturhusforening også allerede tegnet omkring 100 medlemmer og solgt omkring 40 folkeaktier, og dermed har foreningen også her samlet lidt penge ind.