Winni vil have hele byen med: Det er et afgørende øjeblik for Rønne

Borgmester Winni Grosbøll (S) ser meget frem til at få sat gang i arbejdet med en udviklingsplan for Rønne. Det er et arbejde, som et nedsat hold nu skal gå i gang med, og som skal være klar inden for et halvt år.

– Jeg tror, at det her er et afgørende øjeblik for Rønne. Der er forandring og grøde i byen, og med den økonomiske støtte fra Realdania har vi mulighed for at få udviklet en visionær udviklingsplan for Rønne, som kan omsætte forandringerne til en langsigtet og robust udvikling, siger hun i en pressemeddelelse fra kommunen.

Borgmesteren håber, at hele byen er klar til at gå ind i arbejdet:

– Vi skal gøre det her sammen. Det er mit håb, at det her bliver hele byens plan, og at vi i fællesskab vil arbejde på at indfri de mål, som vi får sat op, siger Winni Grosbøll.

Projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania bakker op om borgmesterens fokus på samarbejde.

– Jeg er ikke i tvivl om, at de udpegede rådgivere kommer til at udarbejde en god udviklingsplan. Det er et kompetent og bredt funderet hold, som har erfaringer fra mange andre lignende projekter, siger han.

– Men en udviklingsplan er ikke bedre end den tro, som borgerne, foreningerne, erhvervslivet, politikerne og embedsværket har på den. Jeg håber derfor, at I får en bred og engageret debat, som både munder ud i en god strategisk udviklingsplan, og en fælles tro på, at I kan udvikle Rønne til at blive en endnu bedre by end i dag, siger Björn Emil Härtel Jensen.