Her er holdet, der skal forandre Rønne: Vi skal arbejde med hele byen

Et hold bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik og markedsanalysevirksomheden Cushman & Wakefield RED har efter en tilbudsrunde fået tildelt opgaven med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Rønne.

Planen skal være færdig om et halvt år, hvorefter den skal behandles i kommunalbestyrelsen. Realdania støtter planarbejdet.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Det forestående arbejde ledes af Ditte Marquard fra Urland, som i pressemeddelelsen fortæller, at det er en stor og spændende opgave, som ligger foran hendes hold:

– Vi skal jo arbejde med hele byen, og vi skal have tænkt flest mulige aspekter sammen for at kunne udvikle en god og langsigtet plan. Vi har derfor sammensat et bredt team, som dækker en vifte af fagligheder fra trafik over detailhandel, boligmarked, by- og kulturliv til turisme, inddragelse og byplanlægning, siger hun.

Teamet går nu i gang med en række analyser, som i løbet af foråret vil blive omsat til en udviklingsplan, som både vil udpege en samlet retning for byens udvikling og pege på en række konkrete nedslagspunkter, som regionskommunen i samarbejde med resten af byen kan gå i gang med.

Søren Møller Christensen fra carlberg/christensen bor på Bornholm og vil særligt have fokus på inddragelse:

– Vi vil bruge megen energi på at være i dialog med borgere, foreninger og erhvervslivet, og det er et succeskriterium for os, at der bliver bred opbakning til udviklingsplanen. Vi skal udvikle en plan og et fælles fokus, som gør at byen formår at trække i samme retning, siger han.

Søren Møller Christensen vil i den kommende tid gå i dialog med en række af de centrale aktører. Derudover vil der blive afholdt åbne arrangementer, hvor alle interesserede borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan komme til orde, lyder det fra kommunen.