V: Der skal gøres en ekstra indsats for Aakirkeby

Totalt 1,4 millioner kroner er der efter torsdagens kommunalbestyrelsesmøde afsat til områdefornyelse for Aakirkeby i 2018 og 2019.

Der sker efter indstilling fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

– Det glæder vi over og til, for det er da en af de byer, hvor der bør gøres en ekstra indsats, siger Ventres Søren Schow, medlem af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Områdefornyelsesprojektet i Aakirkeby har den overordnede målsætning, at Aakirkeby blandt andet skal være en levende helårsby med et godt serviceniveau.

Som hovedpunkter i projektet indgår branding, aktiviteter i bymidten, hvilket også omfatter trafiksanering samt tilgængelighed til rekreative områder og grønne tilbud.

Projektet forventes brutto at løbe op i 17,7 millioner kroner indenfor en periode på fem år. De penge skal blandt andet finansieres gennem forskellige fonde.

Af de 1,4 millioner kroner, der blev afsat i går, er 381.000 kroner, øremærket til borgerindragelse, hvor kommunens embedsmænd i samarbejde med borgerne udarbejder den endelige plan af områdefornyelsen for Aakirkeby.