Efter stor utilfredshed: Masser af nye forslag til en bedre bornholmsk folkeskole

Familierådgivere på skolerne, to voksen-ordning, højst 23 elever i klasserne, bedre transportmuligheder. Og mange, mange flere.

Alle Bornholms folkeskoler har i løbet af oktober og november talt om, hvad der kan gøre folkeskolen bedre. De har taget udgangspunkt i 10 nye fælles mål og i øvrigt fem fokusområder: God trivsel, Høj faglighed, En folkeskole for alle, Kommunikation og dialog samt Rammer og vilkår.

Skolebestyrelserne på de enkelte skoler har haft ansvaret for at indsamle elevernes, undervisernes og forældrenes ideer. De er herefter skrevet sammen i et arbejdsdokument, som nu bliver lagt frem for politikerne i børne- og skoleudvalget, kommunalbestyrelsen og skolernes samråd.

Børne- og skoleudvalget tager et første kig på resultaterne af skolernes arbejde på sit møde i næste uge. Processen fortsætter ind i det kommende år.

På tirsdag 4. december vil repræsentanter for skolerne mødes med politikerne til et temamøde, hvor man sammen skal forholde sig til de indkomne forslag og begynde at prioritere, hvilke der er væsentlige at sætte i gang nu og her – og hvilke der kommer senere. På de fleste skoler er man dog allerede i gang med initiativer, der skal styrke den enkelte skole.

På næste års kommunale budget er der afsat fem millioner kroner ekstra til at styrke folkeskolen. I hvert af de følgende år er der sat fire millioner kroner ekstra af. Med seks folkeskoler på Bornholm og rigtig mange forslag i spil vil ikke alle kunne føres ud i livet.

De ti nye fælles mål for folkeskolen på Bornholm er kommet til verden, efter at en undersøgelse af forældrenes holdning til den bornholmske folkeskole sidst i august overordnet viste utilfredshed blandt ret præcis en fjerdedel. De ti mål lyder sådan:

1. Folkeskolen er det naturlige skolevalg
2. Folkeskolen er et stærkt fællesskab med plads til alle
3. Elever og medarbejdere trives godt i folkeskolen
4. Folkeskolen har et højt fagligt niveau
5. Folkeskolen sikrer eleverne social udvikling og almen dannelse
6. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de får udnyttet deres fulde potentiale
7. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
8. Folkeskolen er kendetegnet ved stabilitet og en fast skolestruktur
9. Folkeskolen har et tæt forældresamarbejde og en åben kontakt med lokalsamfundet, som er kendetegnet ved dialog og medejerskab
10. Folkeskolen er tydelig om, hvad den står for – og hvad den vil