Vandstanden er usædvanligt lav og dykker stadig

Går man en tur langs de bornholmske kyster i dag, vil man hurtigt bemærke, at man, hvor der normalt er vand, nu kan se sand, sten og andre ting fra havbunden.

Vandstanden er nemlig usædvanligt lav i øjeblikket, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

– Vandstanden i Tejn er for eksempel 60 centimeter under normal og den dykker stadig, fortæller meteorolog Herdis Damberg fra DMI til Tidende torsdag eftermiddag.

Ved midnat forventer DMI, at vandstanden er nede på omkring 66 centimeter under normal.

Andre steder i landet er vandstanden allerede omkring en meter under normalt niveau, og det er ifølge DMI bestemt ikke hvert år, man oplever det.

Flere faktorer spiller ind i forhold til, hvorfor der er blevet så kraftigt lavvande. DMI forklarer fænomenet med, at vi har haft flere dage med østenvind. Vinden har presset vand fra Østersøen ud gennem Kattegat og videre ud i Nordsøen.

Prikken over i’et er ifølge DMI den kraftige søndenvind, vi har i dag. Den har skubbet endnu mere vand ud af de danske farvande og trækker fortsat vandstanden nedad de næste timer.

– Vandet kommer langsomt tilbage, når vinden aftager. Vi forventer ingen voldsomme tilbageskyl med oversvømmelser, som man nogle gange kan se, siger Herdis Damberg fra DMI.