Trods bekymring fra de ansatte: Winni og mange flere rykker snart til Snorrebakken

Borgmester Winni Grosbøll (S) og hendes sekretariat flytter fra Ullasvej til Snorrebakken i januar eller februar næste år. Det samme gør Center for Natur og Miljø og i øvrigt Business Center Bornholm og de af kommunens embedsfolk, der har at gøre med erhvervs- og byggesager. Det sidste for at samle alle kommunens erhvervsrelaterede folk på én og samme adresse. I alt vil 170 skulle arbejde på Snorrebakken.

Det slog kommunalbestyrelsen søm i torsdag aften. Dansk Folkeparti kunne ikke medvirke, fordi partiet ønsker at lytte til de bekymringer, som kommunens ansatte har lagt frem i det centrale samarbejdsudvalg. De bunder i, at medarbejderne på Snorrebakken vil komme til at arbejde mange sammen i store, åbne lokaler.

“Bekymringen går på, at støj, visuelle forstyrrelser, dårligt indeklima og lignende vil medføre koncentrationsbesvær, dårlig trivsel samt lavere produktivitet”, formulerede samarbejdsudvalget sine bekymringer den 21. september.

Penge er dog blevet sat af til skillevægge og værn imod støj, oplyste borgmester Winni Grosbøll, da hun forelagde sagen.

Medarbejderne beklagede samtidig, at politikerne har besluttet at holde fast i kommunens lokaler i Nexø og Tejn. Det har gjort den samlede bygningskabale vanskeligere, mener de ansatte.

– Vi synes ikke, at det er godt nok. Det er bekymrende, at vi ikke tager medarbejdernes bekymring mere til os, end vi gør. Medarbejderne har brug for at have deres eget kontor, så de kan finde fred til at fordybe sig i det materiale, som de sidder med, sagde gruppeformand Linda Kofoed Persson (DF).

Også andre kunne følge medarbejdernes bekymring, også selvom de står bag planen om at rykke kommunens administration sammen på færre adresser.

– Vi vil gerne støtte forslaget vel vidende, at det ikke er noget, der er overstået på en eftermiddag. Ved at prøve det af nu samler vi også erfaringer til de næste skridt, sagde gruppeformand Søren Schow (V).

– Vi kan godt støtte forslaget, men når vi går videre med fase 2 og 3, er det vigtigt at inddrage medarbejderne. Storrumskontorer er et problem. Det er noget, der var moderne i halvfemserne. Vi skal holde meget kraftigt øje med udviklingen i arbejdsmiljøet, sagde Leif Olsen (SF).

– Man kan sige meget om storrumskontorer, men der er også dårligt at sige om enkeltmandskontorer. Til syvende og sidst handler det meget om, hvordan man arbejder, sagde borgmester Winni Grosbøll.

Første del af stor bygningskabale

Kommunens samlede bygningskabale er delt op i tre faser, hvor borgmesterens og andres flytning til Snorrebakken kun er den første. Når planen er fuldt gennemført, vil kommunens administration være rykket sammen fem steder på Bornholm.

Af de 12 adresser, der i dag huser kommunens administrative medarbejdere, vil de syv til den tid efter planen være rømmet. Ud over lokalerne i Nexø og Tejn vil kun Snorrebakken, Landemærket og Ullasvej i Rønne være i brug, når planen er fuldt gennemført.

Om de to næste faser blev intet konkret besluttet torsdag aften, hvor kun etape 1 med kurs mod Snorrebakken blev sat på skinner. Som kommunens centrale politiske udvalg besluttede økonomiudvalget i sidste uge, at flytteplanens fase 2 og 3 skal komme til verden i særskilte processer, der torsdag aften først blev officielt sat i gang.

Fase 2 handler om at samle Center for Børn og Familie på Ullasvej. Her vil de nødvendige bygninger være til rådighed, når borgmesteren med flere er flyttet. Desuden kan også misbrugscentret under Center for Sundhed rykke til Ullasvej.

Frygt for sikkerheden på Ullasvej

Den ide er dog en anden, der også har mødt modstand blandt medarbejderne i det centrale samarbejdsudvalg. Medarbejderne frygter, at det i værste fald kan gå ud over folks sikkerhed, hvis man rykker misbrugsmedarbejdere tæt på de ansatte, der arbejder med børn og unge.

“Hoved MED ser udfordringer i at sikre mulighederne for at skærme og støtte borgeren i behandling og samtidig sikre de øvrige borgere og medarbejdere på Ullasvej mod vold og konflikter. Et eksempel kunne være, hvor en borger i misbrugsbehandling møder den sagsbehandler, der har været involveret i følsomme familieforhold”, tilkendegav kommunens ansatte i september i det centrale samarbejdsudvalg.

Flytteplanens fase 2 indebærer også, at hjemmeplejen i Allinge skal rykke til Tejn.

Lidt længere ude i fremtiden ligger fase 3. Den handler først og fremmest om at rømme Vibegård udenfor Rønne – efter først at have taget stilling til, hvor man bedst kan placere blandt andet Hjemmeplejen Rønne Syd og kommunens it-folk. En del af de ansatte kommer sandsynligvis til at arbejde på Landemærket, stadig i Rønne.

Sidste kort i kabalens fase 3 handler om, hvordan man i fremtiden skal bruge BAT’s bygning på Munch Petersens Vej, og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere BAT.