Starten er gået: Denne plan vil synligt forandre Bornholm

1.200 nyopførte boliger indenfor 10 år. Heraf 500 små boliger til unge, 500 attraktive boliger til ældre – og 200 attraktive boliger til familier og pendlere. Det er bare begyndelsen på Bornholms kommende boligpolitik, som et stort flertal i kommunalbestyrelsen torsdag aften besluttede at sende ud i offentlig høring.

Andre dele af planen taler om, at Bornholm også skal søge at få bygget de mange nye, attraktive boliger til ældre for at frigøre familiehuse til yngre, heriblandt tilflyttere. At hver af de otte hovedbyer med bopælspligt skal have udarbejdet “strategiske helhedsplaner”, og at der frem mod 2021 skal udvikles nye byområder i de otte byer med samlet omkring 800 nye, attraktivt placerede boliger.

Heller ikke de mindre byer uden bopælspligt inde i landet er dog udeladt af det udkast til en boligpolitik, der torsdag aften blev godkendt. “En lang række byer” skal ifølge udkastet have planlagt for “en grøn bølge af rekreative arealer ned gennem øen, som grundlag for at kunne udvikle mødesteder og udbygge stinettet, så flere får bedre adgang til friluftsoplevelser.”

Den kommende boligpolitik kommer til at forandre Bornholm på meget synlige måder. I sin helhed kan udkastet læses her.

Kort debat om vidtrækkende plan

Selvom boligpolitikken rækker vidt, blev debatten om den meget begrænset i kommunalbestyrelsen.

– Boligpolitikken er kendetegnet ved at være meget kort. Vi har lagt vægt på at gøre den let at gå til. Og vi har lagt vægt på ikke at lægge alt i én vægtskål. Vi åbner for at få forskellige aldersgrupper ud i de forskellige områder, sagde Anne Thomas (AL), formand for udvalget for klima og bæredygtighed, der har forberedt boliigpolitikken de seneste tre måneder.

– Det her dokument er ret centralt og vigtigt, fordi det sender en række signaler, både til bornholmere i alle aldre og til tilflyttere. Men også til kapitalinteresser og boligselskaber og andre, der gerne vil se hvilken retning, kommunen bevæger sig i, sagde Carsten Scheibye (V).

– Vi kan naturligvis medvirke til at sende det her vigtige dokument i høring, sagde han.

Dansk Folkeparti stemte imod boligpolitikken i dens nuværende form, fordi den også omfatter afsnit om de otte såkaldte Bornholmermål, der sidste efterår kom til verden for at puste nyt liv i Bright Green Island-visionen.

– Det kan vi ikke støtte, sagde gruppeformand Linda Kofoed Persson (DF) ganske kort.

Leif Olsen (SF) var bekymret for, om der i praksis vil være ressourcer til at udvikle hele otte strategiske helhedsplaner, en for hver af byerne med bopælspligt. Med det ene forbehold kunne også SF dog slutte sig til at lade udkastet til en boligpolitik møde offentligheden i den høringsfase, der nu går i gang.