Sne og slud kan give glatte veje

Vintertjenesten oplyser, at der er risiko for glatte veje i aften og i nat.

Vejtemperaturen falder til lige omkring frysepunktet, og der ventes sne eller slud, hvilket altså giver risiko for glat føre.

Der saltes præventivt på klasse det overordnede vejnet. Øvrige veje saltes ikke, oplyser vagthavende, Nis Jordt-Petersen.