S bomber minister med færgespørgsmål og foreslår hyppige møder

Indkald partierne bag Bornholms færgeaftale til opfølgende møder hver 14. dag, indtil forholdene er blevet bragt i orden og al kritik er forstummet.

Det foreslår folketingsmedlemmerne Lea Wermelin (S) og transportordfører Rasmus Prehn i et brev til transportminister Ole Birk Olesen en uge før aftalepartierne skal mødes med ministeren den 6. december.

Brevet berører alle de kritikpunkter, der efter knapt tre måneders sejlads med det nye rederi står som de centrale og tilbagevendende.

Komforten
Express 1 er meget livlig og bevæger sig mærkbart også i helt stille vejr. Kontrakten indebærer, at Molslinjen skal overholde en anbefaling om, at højst 10 procent af passagererne må blive søsyge. De seneste tre uger har et stort fokus ligget på den t-foil stabilisator, som Express 1 på Molslinjens foranledning fik afmonteret i foråret 2012. Transportministeren har annonceret en ekstern skibsteknisk undersøgelse af komforten, men efter meget forskellige meldinger fra henholdsvis ministeren og Molslinjens direktør er det uklart, hvad eksperterne præcis skal undersøge.
Socialdemokratiet spørger:

– Hvad er status for ekspertgruppen, herunder tidsplanen for hvornår den vil være færdig, da det selvfølgelig har stor daglig betydning?
– Skal ekspertgruppen både undersøge betydningen af en t-foil, og hvor mange passagerer der bliver søsyge? – Hvordan måles sidstnævnte? Er ministeren enig i, at hvis ekspertgruppen anbefaler en t-foil eller andet teknisk materiale installeret, der forbedrer komforten, så skal det også ske?

Gebyrerne
Molslinjen opkræver gebyr på 100 kroner for at ændre billetter – og for at købe billet ved personlig kontakt i stedet for via nettet.
Socialdemokratiet spørger:

– Hvad kan ministeriet oplyse om vilkårene for gebyrer i den nuværende kontrakt?
– Med hvilken begrundelse er de blevet indført som mulighed i kontrakten, med modstand fra Trafikkontaktrådet?
– Er der et loft, og kan gebyrerne politisk påvirkes?
– Er ministeren enig med Socialdemokratiet i, at gebyrer forøger den reelle pris, som tal fra Molslinjen også viser?
– Hvilke muligheder ser ministeren for at kunne ændre på gebyr-opkrævningen?
– Hvorfor tæller gebyrerne ikke med i den maksimale gennemsnitspris, da der jo reelt er tale om, at billetter til og fra Bornholm bliver dyrere, og kan ministeriet beslutte, at de skal tælles med?

Prisstrukturen
Bornholmere oplever, at det er svært at finde de billige billetter, fordi Molslinjen opererer med en prisstruktur, der belønner tidlig bestilling og skæve afgange, mens bornholmerne ofte har brug for det modsatte, nemlig at bestille med kort varsel og på normale tidspunkter.
Socialdemokratiet spørger:

– Hvilke muligheder er der for at påvirke prisstrukturen jvf. udbuddet og den indlagte evaluering? Ud over ved dialog med Molslinjen?

Godstransporten
Gods har været forsinket, og mindre gods end før kommer nu med på ruten til Ystad. Priserne er steget.
Socialdemokratiet spørger:

– Hvordan følger ministeriet kapacitet og priser på godssiden jvf. seneste udbud og de politisk bevilgede tilskud for at sikre billigere gods?
– Hvordan er status på håndteringen af løstrailere på Ystad-ruten?

Aflysninger og vejrforhold
Molslinjen aflyste mere i september og oktober, end Færgen gjorde hele sidste år. Povl Anker har været sendt til Køge for at hente passagerer, der var blevet omdirigeret fra Ystad. Molslinjen har konsekvent aflyst ved vind over 16 meter i sekundet, senest i dag.
Socialdemokratiet spørger:

– Følger ministeriet udviklingen og Molslinjens rettidighed, blandt andet i relation til at indsætte reservefærgen, hvor der har været problemer grundet pladsmangel i havnen i Ystad?
– Hvad er passagerernes rettigheder i den forbindelse?
– Ifølge Molslinjen er det den danske stat, der indgår aftalen med Ystad Havn. I bekræftende fald, vil ministeren så tage initiativ til en aftale, der garanterer plads til erstatningsfærgen i hårdt vejr?

Bus-konkurrence
Flere busoperatører, herunder Bornholmerbussen, Jan Ole’s Turisttrafik og Aakirkeby Turistfart har klaget til konkurrencestyrelsen over, at Molslinjen ifølge dem misbruger det at være færgeoperatør til at stille Kombardo Expressen bedre.
Socialdemokratiet spørger:

– Er ministeren opmærksom på den klage, og hvordan sikrer ministeriet, at der ikke er ulige konkurrencevilkår?
– Kombardo har oplyst, at de aflyser en række afgange fra mandag til torsdag fra november til april. Det gælder også andre busoperatører. Hvordan sikrer ministeriet, at der altid sælges gennemgående billetter for gående helt fra Rønne til København og modsat, jvf. kontrakten punkt 9.3.?

Socialdemokratiet slutter brevet til transportministeren således af:

“Vi har noteret os, at ministeren har skrevet et brev, hvor der blandt andet står, at kontrakten skal overholdes. At kontrakten skal overholdes, siger sig selv. Hvad der imidlertid er særligt vigtigt her er, at den politiske aftale om bedre færgebetjening til Bornholm overholdes”, skriver Lea Wermelin og Rasmus Prehn.

“Aftalen er bredt funderet i Folketinget og bør derfor overholdes. Det har ministeren et helt særligt ansvar for. Der er fundet mange millioner af kroner til at fastholde det tidligere serviceniveau, men samtidig give mulighed for markante prisfald på billetterne. Derfor forventer vi, at ministeren ikke bare skubber forhold, hvor kontrakten ikke har været god nok eller levet godt nok op til den politiske aftale over til at skulle løses af Bornholm og bornholmerne.”

“I Socialdemokratiet ønsker vi, at regeringen og ministeren er lydhør over for de kritikpunkter, som Bornholm kommer med. Det er også forventningen, at forligskredsen vil være det, og vi foreslår, at vi i den her kritiske fase løbende både orienteres og inddrages i arbejdet med at sikre ordentlige transportforhold til Bornholm. Konkret gennem faste møder i forligskredsen hver 14. dag, indtil færgesejladsen fungerer tilfredsstillende”, skriver Lea Wermelin og Rasmus Prehn.