Forvirringen er total om undersøgelse af Molslinjens hurtigfærge

Komforten om bord på Express 1 skal undersøges af skibstekniske eksperter på bestilling fra Transportministeriet. Så meget ligger fast, men hvad skal eksperterne mere præcist undersøge?

Det breder forvirringen sig omkring, for transportministeren og Molslinjen har som de to parter i kontrakten offentligt talt om hver sin forskellige undersøgelse. Forvirringen bliver ikke mindre af, at borgmester Winni Grosbøll, der først foreslog at kigge Express 1 efter i sømmene, ved den lejlighed talte om en helt tredje form for undersøgelse.

Bornholms Tidendes forsøg på at få opklaret præcis, hvad der skal undersøges, er onsdag og torsdag strandet hos Transportministeriet. Foreholdt at nøglepersoner i sagen har meldt meget forskelligt ud i de seneste dage og konkret adspurgt om at oplyse, hvad der præcist skal undersøges, reagerer ministeriet ved ikke at afklare spørgsmålet.

Søsyge eller t-foil?

I en kommentar i Bornholms Tidende onsdag oplyste transportminister Ole Birk Olesen, at undersøgelsen skal afklare, om flere end de anbefalede højst 10 procent af passagererne bliver søsyge ombord på Express 1.

”På et møde forleden med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm er jeg blevet gjort opmærksom på endnu et kontraktforhold, som kræver min opmærksomhed: Sejler Molslinjens færger roligt i farvandet, så passagererne ikke bliver søsyge? Ifølge kontrakten er Molslinjen forpligtet til at leve op til anbefalingen om, at højst 10 procent af passagererne i gennemsnit må blive søsyge. Det sætter vi nu eksperter til at undersøge, og hvis de når frem til, at Molslinjen på dette punkt ikke leverer overfart af en kvalitet, som kontrakten kræver, så vil rederiet få besked på at gøre det bedre”, skrev ministeren.

En anden slags undersøgelse blev fredag accepteret og kommenteret af Molslinjen i en udsendt pressemeddelelse. Her accepterede rederiet, at det nu skal undersøges, om det vil forbedre passagerernes komfort, hvis Express 1 får genmonteret den t-foil stabilisator, der blev fjernet fra skibet i foråret 2012.

Fredag meddelte Molslinjen sin støtte til, at ”et hurtigt arbejdende udvalg af eksperter” kommer med ”en uvildig vurdering af effekten af en t-foil”. Rederiet fortalte også, at det selv havde foreslået ministeren at få undersøgt, om en genmonteret t-foil vil nytte.

– Udvalget skal se videnskabeligt på vind, bølger og sejlruter for at finde ud af, hvornår en t-foil kan bruges mellem Rønne og Ystad. Hvis udvalget når frem til, at de rejsende til og fra Bornholm får en meget bedre oplevelse med en t-foil, så bestiller og monterer vi en t-foil så hurtigt som muligt, sagde administrerende direktør Carsten Jensen.

Winnis første forslag var et tredje

Ideen om at undersøge passagerernes komfort på Express 1 blev først bragt offentligt op af borgmester Winni Grosbøll. Det skete under hendes møde med transportministeren torsdag i sidste uge. Efter mødet fortalte Winni Grosbøll, at hun dels havde bedt om at få undersøgt, om flere end 10 procent af passagererne bliver søsyge – men også, at hun desuden havde foreslået en mere generel undersøgelse af, om man kan forbedre komforten med tekniske løsninger, herunder specifikt med en t-foil.

– Nu forventer vi, at ministeren meget hurtigt vender tilbage med nogle bud på, hvad man har tænkt sig at gøre ved de problemer, som vi har skitseret på mødet i dag. For eksempel hvilke tekniske forbedringer man kan lave, sagde Winni Grosbøll til Bornholms Tidende.

– Vi har bedt ministeren om at kigge på hele sagen om t-foilen. Meldingen er, at transportministeren er i dialog med Molslinjen om de her ting, tilføjede hun.

Da tre forskellige undersøgelser nu har været offentligt omtalt, har Bornholms Tidende både onsdag og torsdag forelagt situationen for Transportministeriet. Og bedt ministeriet om at afklare præcis hvad der skal undersøges omkring Express 1: Det ene spørgsmål? Eller det andet? Eller dem alle på én gang?

Den eneste afklaring består imidlertid i, at det bliver op til Molslinjen at levere de tekniske løsninger, der skal til for at sikre, at Molslinjen lever op til de komfortkrav, der følger af rederiets kontrakt med Transportministeriet.

”Ministeriet vil som tidligere oplyst foranstalte, at der gennemføres en ekstern skibsteknisk undersøgelse af, om Molslinjen lever op til de komfortkrav, der fremgår af kontrakten, og vi er i gang med at tilrettelægge grundlaget for denne undersøgelse”, oplyser pressechef Mia Josiassen pr. mail torsdag formiddag.

”Ministeriet skal sikre, at kontrakten overholdes også i forhold til de krav, der stilles til komfort, men det er op til Molslinjen at levere de tekniske løsninger, der er nødvendige for at leve op til kravene.”