En tredjedel af Almindingen kan blive indhegnet

I går kom nyheden om, at de bornholmske bisoners ophold på Bornholm bliver permanent og de ovenikøbet ser ud til at kunne blive til flere.

– Vi er jo rigtig glade, for de gør så meget godt, siger skovrider Søren Friese om det skovområde, hvor bisonerne i dag befinder sig.

– Og så er vi da glade for, at projektet er lykkedes. Vi synes selv, vi var lidt modige, da vi begyndte på det for snart 10 år siden. Det føles som om, at vi har været på en fælles rejse, ikke mindst fordi interessen fra bornholmernes side har været så stor, siger Søren Friese.

Han fortæller, at folk på øen har været flinke til at ringe ind og fortæller, at nu opholder flokken sig der, eller nu er der kommet en kalv, og på den måde er udgangen på projektet også bornholmernes fortjeneste.

Udvidelse fra to til otte kvadratkilometer

Den politiske flertalsbeslutning om en permanent ordning med bisoner på Bornholm kommer samtidig til at betyde, at det indhegnede området, hvor bisonerne skal opholde sig, kan blive udvidet fra to til mindst otte kvadratkilometer og muligvis mere. Det svarer til en tredjedel af det samlede skovareal i Almindingen.

– Vi er jo vant til at lave hegn, og det bliver ligesom, vi kender det fra andre områder på Bornholm på Hammeren og andre steder, siger Søren Friese og tilføjer:

– Et hegn virker jo lidt begrænsende, men det skulle gerne også blive berigende, og folk kan almindeligvis færdes præcis som de plejer til fods, på cykel eller til hest.

Hvornår indhegningen kan udvides afhænger af, om Naturstyrelsen kan finde finansiering til projektet, men det kommer nok ikke til at ske indenfor det næste år.

– Bisonerne har det jo godt, og når det skal gøres, så skal det gøres godt, fastslår skovrideren.

I praksis skal indhegningen også projekteres og myndigheds-godkendes, inden man så endelig for eksempel kan søge private fonde til udvidelsen.

Fra 13 til 40 bisoner

Når indhegningen en gang i fremtiden er en realitet, kommer tiden til udvidelse af selve bisonflokken.

Den første flok af bisoner på Bornholm ankom fra Polen, men fremover kan komme fra Europa.

– Der er et internationalt avls-samarbejde, hvor man finder ud af, hvor er der bisoner til overs, men en del af udvidelsen kommer også til at ske fra naturlig avl, siger Søren Friese.

Den langsigtede plan lyder på en udvidelse af bisonflokken fra i dag 13 til 40 måske endda 50 bisoner i Almindingen. Det afhænger dog af effekten og dyrenes trivsel, hvor mange de skal være.

Der bliver tale om vilde dyr, som ikke skal fodres eller behandles med medicin, og der vil dødsfald i bisonskoven også fremover være en naturlig hændelse.

– Hvis dyr lider, skyder vi dem, men ellers får de lov at passe sig selv. Det kan være lidt barkst, men det er vilkårene i naturen, siger Søren Friese, og det er til bison-artens fordel, at de svageste bliver sorteret fra og kun de stærkeste overlever.

Med udvidelsen af indhegningen får bisonerne mere plads at boltre sig på, og det betyder, at gæsterne fremover kommer til at opleve flere mindre flokke rundt på arealet.