Bornholm vil have risici ved russernes gasledning analyseret

Det åbner nye risici for Bornholm, hvis Rusland planlagte Nordstream 2-gasledning skal løbe nord om Bornholm i stedet for syd om, som det først var planlagt.

Farvandet nord for Bornholm er det mest besejlede i Østersøen. Samtidig betyder forholdene på havbunden, at det vil være svært at grave rørledningen ned.

Derfor beder regionskommunen i et høringssvar omkring den nordlige rute om, at der bliver foretaget en analyse af risikoen for lækager på rørledningen forårsaget af skibe, der lægger anker. Kommunen nævner de seneste års ankringsskabte lækager på energikablerne til Sverige som belæg for sin bekymring. Desuden beder man om, at også det nye færgerederi bliver hørt som en del af processen.

Kommunalbestyrelsen godkendte torsdag aften, at høringssvaret kan sendes i den form, som det forelå i.

Tidligere bornholmske bekymringer omkring Nordstream 2-projektet mødte tilfredsstillende svar, da det stadig var ruten syd om Bornholm, der var i fokus. Dengang kom det som det vigtigste til at stå klart, at de russiske ejere af gasledningen har ansvaret for at kompensere ved uheld, for eksempel olieudslip.

Det blev også klart, at det bliver Energistyrelsen, der skal afgøre, hvad der skal ske med rørene, når ledningen en gang bliver taget ud af drift.