Naturstyrelsen: Bisoner er fantastiske entreprenører

I 2012 kom de første syv bisoner til Bornholm fra et område med naturskov i Polen. De blev dengang sat ud på et område på 200 hektar som et forsøg.

Siden da er bestanden vokset, og i dag er det bedste bud, at der er 13 bisoner gående i indhegningen i Almindingen.

I dag kom det så frem, at Miljø- og Fødevareministeriet gør projektet permanent, og man vil forsøge at udvide indhegningen, hvis finansieringen kan skaffes.

Ifølge skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen Bornholm bliver det ikke kun bisonen, der kan nyde godt af projektets forlængelse.

– Bisonerne er nogle fantastiske skoventreprenører, som går og laver nogle meget eftertragtede forstyrrelser i vores ellers meget ordnede skov, siger han ifølge Ritzau.

– Der er mange truede dyr i Danmark. Mange af dem er knyttet til vores skov, som har set anderledes ud. Den har været mere vild og mere præget af forstyrrelser.

– Så i halen på bisonerne kommer en række levesteder for arter, som rykker ind og er glade for at få noget af den oprindelige natur tilbage.

Ifølge skovrideren handler det både om bisonens madkultur og adfærd.

– Det har noget at gøre med, hvad den spiser. Sekundært, at det er et stort dyr, siger Søren Friese.

– Den fokuserer i modsætning til kvæg og hjorte på de grove ting i skoven, som de andre dyr ikke kan fordøje. Det skaber de lysninger, som de truede dyrearter har brug for.

For Naturstyrelsens folk på Bornholm er bisonerne ifølge Søren Friese også nemme i drift.

– Det, vi bruger flest kræfter på, er at formidle, hvorfor vi har dem. Og så kører vi en tur rundt om hegnet et par gange om året, og når der er blæst, siger han.