Klatrevæg og kæmpesauna var blandt forslagene til Rønnes nye svømmehal

Rønne Svømmehal havde i går inviteret til inspirationsmøde, hvor en række oplægsholdere kom med bud på fremtidens svømmehal, og hvor mødedeltagerne kunne komme med input.

Her er listen af ideer, der stod der på de sedler, som deltagerne satte op under de otte kategorier, som Rønne Svømmehals bestyrelse havde defineret.

• Handicapfaciliteter
Varmtvandsbassin, handicapmulighed for at komme i
Handicap
Nem adgang for alle
Center for sundhed
Gode badefaciliteter og egne handicapbad

• Aktiviteter
Er der andre idrætsfaciliteter i Rønne, som skal renoveres?
Badeland/legeland (fastboende og turisme, vinter) Eventuelt Tropical Island-inspiration (Berlin)
Øvested for outdoor-aktiviteter (vandbaserede), eksempelvis havkajak, windsurf m.m. Til glæde for flere og for andre
Hvad med kunsten? – input fra designskolen i Nexø. Keramisk æstetik, installationskunst, som indbyder til interaktiv leg i børnehøjde på en sanselig stimulerende måde
Mulighed for træningslejr for svømmeklubber
Kulturhus
Skøjtehal (godt for bornholmere og turister)
Holbæk-inspiration: aktiviteter, der samler familien
Klatrevæg

• Forlystelser
Idræt, leg, afslapning
Hent inspiration i Berlin/Tropical Island
Aktivér ”døde” arealer med levende tilgang til aktivitet

• Omklædningsfaciliteter
Renlighed (kontrol)
Træner omklædningsfaciliteter
Separat omklædning

• Placering
Landsstævnestadion?
Husk elværket
Tænk byen ind – havnen som placering
Kig mod udland
DGI-området?
Fint med placering sammen med de andre idrætsgrene
Havnen? Vinterbade
Sammen med øvrige faciliteter på stadion + Viking Atletiks faciliteter + grønne ring eller ved havet med havsvømmebad og andre udendørsfaciliteter

• Wellness
Varmt bassin (minimum 34 grader)
Varmtvandsbassin (størrelse minimum 90 kvadratmeter)
Udendørs badekar (eventuelt ildopvarmet)
Kæmpe sauna
Varmtvandsbassin, flexbassin (længde/bredde)
Oplevelsesbaseret wellness, bornholmsk natur for eksempel
Wellness for alle – også handicappede

• Økonomi og finansiering
Ingen sedler

• Ydre områder/Udendørsarealer
Udendørs træningsfaciliteter
100 meter biologisk kanal/open water
Udebassin
Udendørs familieområde
Sammentænkning af uden- og indendørsaktiviteter/-faciliteter
Udendørs svømmebane
Svømmesø/havsvømning i forbindelse med svømmehal
Legeplads for børn og voksne – MTB-bane (pumptrack), klatrevæg, funktionelt træningsområde

• Bassiner
50 meter med flytbare vægge
Varmtvandsbassin
Flere vandkvadratmeter
Svømmebassin, der kan leges i
50 meter bassin, der kan justeres
Plads til foreninger og offentligt åbent på samme tid
Plads til sportsgrene som vandpolo, kajak osv.
50 meter baner, børnebassin, varmt vand
Legeområde til børnefamilier (aldersdifferentieret) – dimensioneret i forhold til brugere
Banelængde 50 meter
Baner til konkurrence- og motionssvømning, familie-/børneområde, udspringsbassin med klatrevæg, café, husk handicapfaciliteter, svømmesø og fitnessredskaber udendørs, sauna (store)

• Energi
Tænk i bæredygtighed/bornholmermål

• Brugergrupper
Husk ikke-brugere (de er nøglen til god drift)
Mulighed for personlig booking, foreningsbooking, offentlig adgang
Turister – medvirker til driftsøkonomi og fundraising
Sammentænkning af forskellige brugergruppers ønsker/behov
Kunst
Hvordan inddrages den gængse brugergruppe = dem, der ikke er organiseret i svømmerelaterede foreninger?

• Øvrigt
Vi har to svømmehaller på øen. Skal de nødvendigvis tilbyde det samme, eller skal man differentiere tilbuddene?
Samarbejde med Bornholm Hotels/Griffen
Sportskonferencecenter
Gerne en attraktion – appeal til turister, både høj-, lav- og skuldersæson
Tænk strategisk i forhold til omkringliggende forhold/aktører/aktiviteter m.v.
Tænk i løbende fornyelse/udvikling af faciliteter
Elektronisk billetkontrol
Bedre klubfaciliteter
Kemifri vandrens
Svømmehal sammen med nye idrætshaller (Rønnehallen og Søndermarkshallen er gamle)
Leg med former og skab en arkitektonisk oplevelse
Folkesundhed – de unge
Svømmehalsbus – gratis grøn – er forenet Bornholm – Foreningsbornholm
Motionscenter