Enige politikere: Alt skrald skal genbruges fra 2032

Bornholm skal være europamester i affaldssortering. I hvert fald hvis det står til klima- og bæredygtighedsudvalget i Bornholms Regionskommune.

På mandagens møde blev udvalget enige om at godkende Bofas projekt, ”Bornholm viser vej”, fortæller udvalgsformand Anne Thomas (AL).

– I 2032 skal vi ikke længere tale om affald. På det tidspunkt skal vi i stedet se skrald som en ressource ved at genbruge eller genanvende alt. Hvis vi når i mål, får vi skabt en fuldstændig cirkulær økonomi på Bornholm, siger hun.

Nu skal natur- og miljøudvalget behandle forslaget, og går alt efter planen, vil Bornholm blive den førende region i Europa inden for affaldssortering. Og det er helt væsentligt, at Bornholm ligger i front, mener Anne Thomas:

– Ellers bliver det for dyrt. Alternativet er, at vi lægger os bagerst og venter på, at affaldsløsningerne bliver billige igen, men det synes vi ikke, at vi kan stå inde for.

Hvis natur- og miljøudvalget kan godkende forslaget, skal økonomiudvalget efterfølgende undersøge de økonomiske udfordringer forbundet med planen.

– Jeg håber, det går glat igennem begge steder, så vi kan behandle forslaget ved kommunalbestyrelsesmødet den 20. december. Det vil betyde, at vi når at gå i gang med affaldsmissionen i indeværende år, siger udvalgsformanden.

Prisstigninger med 2022-plan

På mandagens møde vedtog klima- og bæredygtighedsudvalget desuden et forslag fra Bofa om nye affaldsordninger allerede fra 2022.

Forslaget var udarbejdet i samarbejde mellem Bofa og regionskommunen for at leve op til regeringens krav om minimum 50 procent genanvendelse af det indsamlede husholdningsaffald fra 2022.

Med de nye affaldsordninger følger en prisstigning på 15 procent i renovationsafgift.

– Med 2032-målet håber vi på at få medfinansiering fra investorer, men på den korte bane (med 2022-planen, red.) har vi ikke de store økonomiske fordele ved det, siger Anne Thomas.

I runde tal betaler en borger på Bornholm omkring 3.000 kroner årligt i renovationsafgift sammen med ejendomsskatten. Fremover – for ikke kun at have én skraldespand under køkkenvasken, men fire til fem spande – skal en bornholmer betale i alt 3.450 kroner i renovationsafgift.

Hvis alt går efter planen, kan borgere forvente både skraldespande og prisstigning om omkring to år.

– Jeg er super spændt og glad for projektet. Her fik vi (klima- og bæredygtighedsudvalget, red.) lejlighed til at kigge længere frem i tiden, og det klæder virkelig Bornholm på nuværende tidspunkt at blive førende i Europa på affaldsområdet, afslutter Anne Thomas.