Ministeriet lukker helt i om undersøgelse af Express 1

Transportministeriet holder helt tæt om den kommende undersøgelse af komforten ombord på Express 1. Ministeriet afviser herunder også at svare på grundlæggende spørgsmål som for eksempel hvem, der skal foretage undersøgelsen, hvem der skal betale den og hvornår den ventes færdig.

Ideen om at lade eksperter undersøge Express 1’s komfort blev først bragt på bordet af borgmester Winni Grosbøll. Det skete under hendes møde med trafikminister Ole Birk Olesen torsdag.

Winni Grosbøll nævnte her dels både hendes egne, dels andre passagerers oplevelse af, at flere end de kontraktligt tilladte 10 procent af passagererne bliver søsyge ombord på Express 1. Desuden bad Winni Grosbøll om at få undersøgt, om der findes tekniske løsninger, der vil kunne forbedre komforten. Hun nævnte specifikt den t-foil stabilisator, som Express 1 fik afmonteret i foråret 2012.

Dagen efter meldte Molslinjen ud, at rederiet slutter op om, at ”et hurtigt arbejdende udvalg af eksperter” kommer med ”en uvildig vurdering af effekten af en t-foil”. Rederiet fortalte, at det selv havde foreslået ministeren at få undersøgt, om en genmonteret t-foil vil nytte.

– Udvalget skal se videnskabeligt på vind, bølger og sejlruter for at finde ud af, hvornår en t-foil kan bruges mellem Rønne og Ystad. Hvis udvalget når frem til, at de rejsende til og fra Bornholm får en meget bedre oplevelse med en t-foil, så bestiller og monterer vi en t-foil så hurtigt som muligt, sagde administrerende direktør Carsten Jensen i en pressemeddelelse rredag.

Bekræftet: Det bliver eksternt

Hvad der ikke kom mellem Winni Grosbølls forslag og Molslinjens accept af hendes forslag, var en officiel udmelding fra Transportministeriet. Den er stadig ikke kommet, og Bornholms Tidendes forsøg på at få besvaret en række spørgsmål, der naturligt ville blive besvaret i en sådan officiel melding, har ikke ført til nogen opklaring af hvilken form for undersøgelse, der nu er på vej.

Al pressekontakt til ministerier foregår i dag på skrift via pressemedarbejdere, som også sagsbehandlere og ministersekretærer henviser til. Derfor foregik det pr. mail, da Bornholms Tidende fredag kort efter middag sendte en række uddybende spørgsmål til Transportministeriet.

Svaret fortalte udelukkende, at ministeriet er på vej med ”en ekstern skibsteknisk undersøgelse” af Express 1’s komfort set i lyset af kravene i Molslinjens kontrakt med ministeriet .

”Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har noteret den seneste tids store opmærksomhed om Molslinjens færgebetjening af Bornholm. Ministeriet følger som kontraktpart op på, hvorvidt Molslinjen overholder de krav, der følger af kontrakten mellem ministeriet og Molslinjen om færgebetjeningen af Bornholm. Som led i denne kontraktopfølgning vil ministeriet foranstalte, at der gennemføres en ekstern skibsteknisk undersøgelse af, om Molslinjen lever op til de komfortkrav, der fremgår af kontrakten”, lød svaret i sin helhed fra pressemedarbejder Nanna Tagø fredag eftermiddag.

Bornholms Tidende gensendte derfor alle spørgsmålene i en mail med introduktionen ”Hej Nanna. Tak for din mail. Det forstår vi altsammen, men vi har stadig et par ubesvarede spørgsmål tilbage”.

”Tak for din mail. Vi vender tilbage hurtigst muligt”, svarede Nanna Dagø mandag morgen.

Den tilbagemelding kom i dag, nu underskrevet af Transportministeriets pressechef.

”Transport-, Bygnings- og Boligministeriet henviser til den tidligere fremsendte kommentar og har ikke yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt, da ministeriet er i gang med at tilrettelægge grundlaget for den eksterne skibstekniske undersøgelse”, svarede pressechef Mia Josiassen tirsdag morgen.

– – – – –

Transportministeriets ubesvarede spørgsmål

• Hvornår vil eksperterne blive udpeget, og vil deres navne blive offentliggjort, når det sker?

• Indebærer det, at undersøgelsen bliver ”ekstern”, at eksperterne kommer til at arbejde frit og uafhængigt?

• Eksisterer der på nuværende tidspunkt en arbejdsbeskrivelse (kommissorium) for den eksterne undersøgelse?

• Vil Molslinjen blive inviteret til også at foreslå navne på eksperter?

• Vil eksperternes konklusioner skulle til gennemsyn hos Molslinjen, før de afleveres til ministeriet?

• Hvem vil aflønne eksperterne for deres arbejde?

• Hvor lang tid vil eksperterne få til deres arbejde?

• Vil undersøgelsen også efterprøve, om højst 10 procent af passagererne bliver søsyge under overfarten?

• Hvordan vil dette spørgsmål i så fald blive afklaret? Hvilken metode vil blive anvendt?

• Hvem vil foranstalte undersøgelsen af, om 10 procent-kravet bliver overholdt? Vil det være specialister på dette felt, eller vil det være de samme eksperter, der skal foranstalte undersøgelsen af, om tekniske foranstaltninger kan forbedre Express 1’s passagerkomfort?