Kommende mobilmast på Hasle Stadion: Ingen grund til at frygte stråling

En af indsigelserne imod planerne om en 42 meter høj mobilmast på Hasle Stadion handler om frygten for stråling. Men det skulle der ikke være grund til at frygte, fremgår det af materiale, som kommunen har fremskaffet om emnet.

Sundhedsstyrelsen foretager ikke selv studier, målinger eller forskning om ikke-ioniserende stråling som for eksempel radiobølger eller mikrobølger, der kommer fra mobiltelefoner og mobilantenner. Styrelsen følger resultaterne af international forskning samt anbefalinger fra WHO og EU og har et tæt samarbejde med strålebeskyttelsesmyndighederne i de øvrige nordiske lande.

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside blandt andet om en rapport fra Aalborg Universitet, hvor man har undersøgt strålingsniveauerne fra mobilmaster. Man fandt, at måleværdierne i nærliggende byggeri typisk lå 1.000 gange lavere end den anbefalede grænseværdi.

Mobiltelefoner

Det bliver i de forskellige kilder fastslået, at den primære kilde til, at vi bliver eksponeret for radiobølger, er vores egen brug af mobiltelefon. Effekten af radiobølger falder nemlig dramatisk med afstanden til kilden til radiobølgerne. Strålingen fra mobiltelefonen er med andre ord langt højere end fra antenner på mobilmasten.

Sammenhængen kan sammenlignes med lyd, forklares det: Når man fjerner sig fra en person, der taler, bliver lyden svagere.

Der er i materialet også vedlagt et citat fra Kræftens Bekæmpelse, der jævnligt undersøger, om der kan konstateres sammenhænge mellem mobiltelefoni og kræft:

”Det er enhver forskers opdrag kontinuerligt at sætte spørgsmålstegn ved, om gårsdagens viden kan afvises på basis af ny viden. Således er deres konklusion, at der med den nuværende viden ikke kan konstateres øget risiko for at få kræft på grund af elektromagnetiske felter fra mobiltelefoni”.

Anbefalinger

Mens Sundhedsstyrelsen mener, at – der baseret på den nuværende viden og forskning – ikke er risiko ved at bo i nærheden af mobilmaster, så har man ud fra et forsigtighedsprincip nogle anbefalinger om brug af mobiltelefon.

Det handler blandt andet om brug af headset eller håndfri funktion med øresnegl, at begrænse samtalers varighed, at skrive beskeder i steder for samtaler, og at man ikke sover med telefonen tæt ved hovedet.