Naturforening åbner for vindmølle på Christiansø

– Vi fik for nylig en mail fra et medlem, der ønskede vores opbakning til at undgå, at der bliver sat en vindmølle op på Christiansø, til erstatning/supplement af den nuværende dieselgenerator, hvis det ikke lykkes at få etableret et kabel til Bornholm.

Sådan sagde Danmarks Naturfredningsforening Bornholms formand Anna Sofie Poulsen på foreningens årsmøde i sidste uge.

Her bemærkede hun i sin beretning, at foreningen tidligere ville have et “helt entydigt og oplagt” svar på sådan et spørgsmål, for “selvfølgelig skal Ertholmene ikke skæmmes af en vindmølle”.

Men i dag er svaret blevet mere nuanceret:

– En vindmølle kan pilles ned efter 25 år, og Ertholmene vil igen ligne sig selv, men klimaforandringerne vil være varige. De kan ikke rulles tilbage, sagde Anna Sofie Poulsen.

– Hvad er så det rigtige, kan vi stadig have fine fornemmelser for, hvad der måtte støde vores – menneskenes – øje, eller må vi acceptere, at der er en altoverskyggende dagsorden, som må have forret?

– At vi skal have mest mulig CO2-fri energi ind i vores energisystem til erstatning af fossile brændsler? Klimaforandringer er den vigtigste dagsorden i alle sammenhænge. Intet kan blive ved som før, alle skal gøre en indsats, fordi det kun er summen af indsatser, individuelle og på samfundsniveau, der tilsammen kan få stoppet udledningerne af CO2 i et omfang, så temperaturstigningerne kan holdes under 1,5 grader. Og hvorfor er det så vigtigt i en årsberetning for DN Bornholm, spurgte formanden og fortsatte:

– Det er det, fordi klimaforandringer også vil komme til at betyde rigtig meget for naturen, fordi en ny medlemsundersøgelse viser, at DN’s medlemmer gerne vil være med til at gøre en forskel, og fordi de tiltag, der skal til for at dæmme op for klimaforandringerne, kan skabe nogle dilemmaer, som vi må se i øjnene, for eksempel i forhold til solceller og vindmøller.