Badeklub får interessant status

Folkeoplysningsudvalget vurderer, at Hasle Badeklub tilbyder folkeoplysende aktiviteter, således at Hasle Badeklub kan godkendes som folkeoplysende forening. Man bemærker samtidig, at beslutningen betragtes som principiel for tilsvarende foreninger.

Det er interessant, fordi udvalget i 2015 besluttede at give afslag på en lignende ansøgning fra en tilsvarende badeklub. Udvalget anså dengang ikke aktiviteten for at være folkeoplysende. Afslaget blev givet til Svaneke Badeklub, der tidligere i dette efterår har modtaget et større tilskud til et saunaprojekt på Svaneke Havn.

Det er også interessant, fordi det bemærkes i dagsordenen, at en tredje badeklub er undervejs.

For Hasle Badeklub specifikt er godkendelsen interessant, fordi klubben har eksisteret i fem år og i den tid tilsyneladende er blevet betragtet for at være en folkeoplysende forening – uden formelt at være det.

En status som folkeoplysende forening giver adgang til at søge kommunen om adgang til lokaler og faciliteter, og der er mulighed for at søge om eksempelvis tilskud til aktiviteter og drift.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er ifølge Folkeoplysningsloven blandt andet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen.