TDC vil sætte 42 meter høj mast op ved stadion – nabo er utryg

TDC ønsker at opsætte en 42 meter høj gittermast til mobilantenner på Hasle Stadion, der er kommunalt ejet. Kommunen har sendt ansøgningen ud i høring hos de nærmeste naboer, inden der bliver truffet en afgørelse.

Placeringen af masten er sket under hensyntagen til de restriktioner, der ligger i området, samt under hensyntagen til parcelhuskvarteret i nord og haveforeningen i sydvest, fremgår det af ansøgningen. Man oplyser, at det er sket i samarbejde med idrætsinspektør Carsten Clemmensen og Center for Erhverv og Byg. Det er centrets vurdering, at projektet med den ansøgte placering ikke kræver en lokalplan.

Det forklares i ansøgningen, at der er behov for at etablere antennerne 42 meter over terræn. Det er den mindst mulige løsning, der kan give TDC den nødvendige dækning, og der findes ikke andre sendeanlæg i det relevante område, uddybes det.

På masten skal der opsættes panelantenner samt tilhørende radiotekniske komponenter. Ved masten opsættes to teknikskabe.

Helhedsvurdering

Masten vil også kunne bruges af andre operatører. Man vil dermed leve op til den politiske målsætning om at minimere antallet af nye master i det åbne terræn, fremgår det.

Mastens højde gør, at der kræves en tilladelse på baggrund af en helhedsvurdering efter bygningsreglementet. Kommunen skriver i hørings/orienteringsbrevet til naboerne, at en helhedsvurdering er kommunens konkrete vurdering af en bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

Der kan indsendes høringssvar frem til den 26. november.

Nabo frygter for støjgener

– Vi er et par stykker, der har prøvet at sætte lidt bevægelse i gang og gøre folk opmærksomme på sagen om mobilmasten. Vi kan måske ikke ændre noget, men jeg synes, at der skal være en åben debat, at folk er informeret og har mulighed for at indgive høringssvar.

Det siger Liva Karlu, der bor i bebyggelsen Solgården, der ligger i Toftelunden.

– Jeg har gjort indsigelse, og jeg vil gerne have, at man bliver orienteret lidt bredere om det, for dem, der ikke har fået brevet, ved jo ikke noget om det, og der er flere end os, der kan blive generet af det, mener Liva Karlu.

Hun hentyder til, at det er de nærmeste naboer på Fælledvej, HC Sierstedsvej, Damløkkevej, Ellebakken, Hasselvej og Toftelunden, der har modtaget hørings/orienteringsbrevet.

– Der er ni lejligheder i Solgården, der har stuevinduer ud til sportspladsen, og vi får ifølge den tegning, vi har modtaget, direkte udsigt til masten. 42 meter høj. Og så er der strålingen, som jeg bestemt ikke tror er sundt. Vi har i forvejen problemer med at høre vores DAB-radioer, fordi ”noget” går ind på de frekvenser, siger Liva Karlu, der også frygter for støjgener i blæsevejr.

Mastens placering

En anden beboer i området skriver til kommunen, at han mener, at høringen bør gå om, fordi han mener, at det udsendte materiale skaber forvirring om, hvor masten skal placeres.

”Dette medfører, og det kan konstateres, at der er betydelig forskel mellem høringspersonernes opfattelse af, hvor masten skal placeres”, fremgår det blandt andet af dette høringssvar.

Jane Andersen, faglig koordinator i kommunens Center for Erhverv og Byg, oplyser, at mastens placering fremgår af et bilag i ansøgningen, der er vedlagt høringsbrevet. Placeringen er mellem de to sportspladser, ved en række træer, tæt på parkeringspladsen ved klubhuset og indgangen til kolonihaverne.