Nej til Netto, ja til ukendt butik

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde onsdag skulle medlemmerne blandt andet beslutte, om de går ind for dels, at Netto ved Vibegårdscentret i Rønne skal have lov til at øge butiksarealet fra de nuværende 1000 m2 til 1500 m2, dels om en ukendt ”udvalgsvarebutik” skal have lov til at etablere sig på op til 3000 m2.

Bornholms Regionskommune modtog således 5. oktober en anmodning fra TK Development A/S om at igangsætte kommune- og lokalplanlægning, så denne butik kan etableres i forbindelse med en eventuel udvidelse af centret i Rønne.

Der var ikke fælles fodslag i udvalget, men et flertal gik ind for at iværksætte en udvidelse af centret, hvilket kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til, mens et flertal afviste at lade Netto vokse sig en halv gang større, oplyser næstformand Morten Riis (Enh.).

Han og Leif Olsen (SF) stemte imod udvidelsen af centret med de 3.000 m2, men var altså i mindretal, mens Linda Kofoed Persson (DF), Søren Schow (V) og Kirstine van Sabben (Bornholmerlisten) omvendt kom i mindretal, da de rent faktisk ønskede at lade Netto-butikken vokse.

At Morten Riis – altså uden held – stemte imod at lade en udvalgsvarebutik få adgang til et udvidet Vibegårdscenter, forklarer han over for Bornholms Tidende således:

– Jeg tror ikke, at sådan en forretning vil øge salget, den vil kun flytte det. Og så stor en butik må sælge noget, der også bliver solgt andre steder, så jeg synes ikke er en god idé. Fra Jylland ved vi, at det der med at bygge centre i udkanten af byerne bare gør centrum til et kedeligt sted.

Udvalgets stillingtagen betyder, at der nu i en fire ugers periode indkaldes ideer og forslag fra offentligheden med henblik på udvidelse af plangrundlaget for Vibegårdscentret, så der kan etableres en udvalgsvarebutik med et koncept, der ikke kan indpasses i Rønnes bymidte.

Til gengæld vil der ikke – som Netto altså har ønsket – blive igangsat en proces for en udvidelse af butiksarealet for dagligvarer i Vibegårdscentret.