Geologiske undersøgelser betyder spærrede vejbaner de kommende uger

Rådgivningsvirksomheden Rambøll gennemfører på vegne af Natur & Miljøafdelingen og Miljøstyrelsen en geologisk undersøgelse af udvalgte lokaliteter på Bornholm. Det oplyser Bornholms Regionskommune.

Undersøgelserne finder sted i uge 48-50, det vil sige med start i den kommende uge.

– Undersøgelsen foregår som vist på billedet ovenfor ved at en del af vejbanen afspærres, og der derefter sendes vibrationer ned i jorden, oplyser kommunen.

– Undersøgelsen skal give en mere præcis viden om de geologiske forhold og sker som en del af den nationale grundvandskortlægning.

– Der er opnået de nødvendige tilladelser ved politi og vejmyndighed, lyder det fra kommunen.