Rønne Havn gør klar til at modtage spildevand fra skibe

Arbejdet i forbindelse med den igangværende udbygning af Rønne Havn er rykket ind i Kanondalen, hvor havnen etablerer et anlæg til at håndtere større mængder af spildevand fra krydstogtskibe. Der bliver gravet for at gøre plads til rør, der skal være midlertidig opbevaringsplads for spildevandet, indtil rensningsanlægget kan tage imod det.

I 2016 blev landene omkring Østersøen og verdens øvrige søfartsnationer enige om at gøre hele Østersøen til forbudszone for passagerskibes toiletudskyl. Forbuddet træder i kraft i 2019, og det betyder samtidig, at der bliver behov for nogle havnefaciliteter, der kan modtage skibenes spildevand. Den opgave har Rønne Havn taget på sig, og det er baggrunden for det arbejde, som foregår i Kanondalen i disse dage.

– Det nytter ikke noget, at man siger, at skibene ikke må pumpe deres toiletvand ud, hvis der ikke er nogen havne, der investerer, så skibene kan komme af med det. Derfor har vi indarbejdet de her modtagefaciliteter i projektet, både ude ved den eksisterende krydstogtkaj og selvfølgelig også ved de nye kajer, siger Thomas Bendtsen til Bornholms Tidende.

Muligt at udvide

Konkret handler arbejdet om at grave nogle rør ned i nærheden af en eksisterende pumpestation, som kan pumpe skibenes spildevand videre til rensningsanlægget, når det har kapacitet til at modtage det.

– Der lægger vi nogle tanke, så det bliver sådan, at vi kan modtage spildevand med en vis hastighed fra krydstogtskibene, og vi kan pumpe det videre over til rensningsanlægget med en anden hastighed, forklarer Thomas Bendtsen.

Da skibene har brug for at komme af med spildevandet, hurtigere end rensningsanlægget kan modtage det, er der behov for en midlertidig opbevaringsplads.

– Der skal ligge nogle rør med en kæmpestor diameter, og så kan man fylde dem op. Vi fremtidssikrer det på den måde, at vi kan udvide kapaciteten, hvis det bliver nødvendigt, siger Thomas Bendtsen.

I første omgang bliver tale om to plastrør med en ydre diameter på 182 centimeter og en samlet længde på 164 meter. Rørene lægges parallelt med en afstand på to meter, og de får en fælles volumen på 330 kubikmeter. Det er aftalt, at terrænet skal genskabes så naturligt som muligt.

Fra krydstogtkajen

Fra de nye kajområder bliver spildevandet ledt til modtagefaciliteterne via trykledninger. Det betyder, at pumpestationer på skibene selv trykker spildevandet frem til spildevandsbassinet. Når trykledningen fra et skib frakobles modtagestudsen, løber det resterende spildevand i ledningen ned til det nye rørbassin på grund af tyngdekraften.

Det vil også være en trykledning, der kommer til at lede spildevandet fra den eksisterende krydstogtskaj til rørbassinet.

Til modtagelse af spildevand fra skibe vil der blive etableret tre modtagestudser langs hver af de to nye kajfronter.

Modtagerstudserne sættes med en indbyrdes afstand på cirka 150 meter og placeres i brønde, der placeres to-fire meter fra kajkanten.

Spildevandsbassinet i Kanondalen skal kunne klare, at skibe ved de to nye kajer afleverer deres spildevand samtidig.