Nexø fik et vigtigt ja fra politikerne

Nexø er et skridt videre mod, at en omfattende ændring af havnen og byen kan sættes i gang.

Økonomi-, Erhvervs-og Planudvalget sagde på sit møde onsdag ja til to vigtige punkter på dagsordenen. Nemlig ja til, at lokalforslag og kommuneplantillæg, der skal muliggøre det store Nexø Mole-projekt, kan sendes i otte ugers offentlig høring.

Samtidig sagde udvalget ja til at igangsætte områdefornyelse i Nexø.

Begge dele skal dog også besluttes af kommunalbestyrelsen på mødet den 29. november.

Lokalplanforslag og kommuneplantillægget skal muliggøre, at DLG i samarbejde med investorer kan rive ned, bygge om og bygge nyt i området ved de gamle DLG siloer og pakhuse mellem Kystvej og Østre Kajgade i Nexø. Det såkaldte Nexø Mole projekt.

Projektet skal indeholde markedshal, restaurant, hotel, hotelligheder, lejligheder samt kommunalt bibliotek og borgerservice, og muligvis kulturhus.

En cykel/gangbro over havnen fra tørdokken til Østre Kajgade er også en del af projektet.

Nexø Havn vil i forbindelse med Nexø Mole projektet, ved en frivillig udbygningsaftale, forpligtige Nexø Havn A/S til at etablere en cykel/gangbro over trafikhavnen og stå for fremtidig drift af broen.

Byfornyelse over fem år

På samme møde sagde politikerne ja til at igangsætte et byfornyelsesprogram for områdefornyelse Nexø
Byfornyelses­programmet er udarbejdet på baggrund af blandt andet to åbne borgermøder på Nexø Idékontor. Efter borgermøderne blev der på baggrund af de indsamlede ideer udpeget syv indsatsområder for områdeudvikling af Nexø:

Blandt andet at skabe sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn, og at der med udgangspunkt i de private og kommunale investeringer i udviklingen af Nexø Mole og Nordfiletgrunden gennemføres en proces, som skal munde ud i en sammenhængende plan for Nexø’s nordlige kyststrækning, Nexø havn og forbindelse til Nexø bymidte.

Som et indsatsområde er også, at der etableres en strand- og havnepromenade med vandaktiviteter, og et kultur- og medborgerhus på havnen med mødelokaler for foreningslivet, teater- og koncertsal.

Et indsatsområde er også, at der lægges en plan for byens trafikstruktur, blandt andet at Nexø Torv opgraderes og forskønnes. Målsætningen er også at arbejde for, at de tomme bygninger på torvet bliver anvendt til detailhandel eller andre formål med udadvendt karakter til gavn for bylivet på torvet.

Endelig er øget tilflytning til Nexø et vigtigt indsatsområde. Målsætningen er derfor at igangsætte og udvikle de attraktive boliggrunde, så Nexø bliver attraktiv for tilflyttere.

Løbende igangsættelse

Områdefornyelsen forventes at løbe henover de næste fem år, med løbende igangsætning af de enkelte dele.

De samlede bruttoudgifter for områdefornyelsen i Nexø er 30,6 mio. kr.

Heraf kan 4,1 mio. kr. umiddelbart finansieres af afsatte midler til nye områdefornyelsesprojekter i kommunens budget 2018-2022 samt afsat ramme til byfornyelse fra staten, mens de resterende 26,5 mio. kr. søges finansieret fra fonde, puljer, private investeringer mv.

På mødet blev der også vedtaget en anlægsbevilling til igangsætning af byfornyelsesprogrammet for Nexø. Denne skal også vedtages af kommunalbestyrelsen.