Første skridt på vej mod kommuneplan: Naturen er i fokus

Udviklingsområder i kystnærhedszonen, natur-, miljø- og klimatiltag samt turisme og friluftsliv.

Sådan lyder de tre strategiske temaer, som Bornholms Regionskommunes kommende kommuneplan skal inkludere.

Det besluttede et flertal i økonomi-, erhvervs- og planudvalget ved Bornholms Regionskommune på onsdagens møde, hvor politikerne påbegyndte kommuneplanarbejdet.

Planen, der revideres hvert fjerde år, sigter 12 år frem i tiden og konkretiserer, hvor og hvad regionskommunen vil satse på i fremtiden.

Konkret baner kommuneplanen vej for, at bestemte initiativer bliver lettere at få realiseret.

– I kommuneplanen siger man for eksempel: ”Det vil være smart at have et stort sammenhængende naturområde her”. Det er ikke det samme, som at der kommer et sammenhængende naturområde, men når det ligger i kommuneplanen, betyder det, at man ikke skal igennem et langsommeligt lokalplansarbejde for at få lov til at lave et stort naturområde, forklarer næstformand for økonomiudvalget Morten Riis (Ø).

På udvalgsmødet blev to ud af tre forslag til temaer vedtaget. Natur- miljø- og klimatiltag erstattede temaet ”Bymønster”, der ikke blev godkendt.

– Når vi kigger 12 år frem i tiden er der et flertal, der rigtig gerne vil arbejde for, at vi fremmer naturens mulighed for at udvikle sig. Vi vil have et større fokus på miljø og tiltag i forhold til, hvad vi kan frygte kommer til at ske med klimaet, siger Morten Riis som forklaring på, hvorfor flertallet pegede på natur-, miljø- og klimatiltag frem for Bymønster, der havde til formål at undersøge øens byers udfordringer og muligheder.

De to øvrige temaer, udviklingsområder i kystnærhedszonen og turisme og friluftsliv, sigter mod et større kommunalt fokus på at bevare naturen ved kysterne samt at passe på naturen i takt med, at flere turister benytter den.