Christiansø styrker samarbejdet med BRK

Christiansøs cirka 90 borgere kan se frem til en lettere adgang til kommunale services og tilbud i regi af Bornholms Regionskommune.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Christiansø hører under Forsvarsministeriet og er dermed ikke en del af Bornholms Regionskommune. Men traditionelt har Bornholm altid støttet og hjulpet forvaltningen og øboerne på Christiansø.

Nu er der blevet indgået en ny aftale, der erstatter den tidligere samarbejdsaftale fra 2006, som er blevet forældet på grund af ny lovgivning og ændringer i den kommunale ansvarsfordeling, fortæller øens administrator Jens Peter Koefoed.

Med aftalen vil Christiansøs beboere opleve, at samarbejdet og ydelser på en række områder er blevet bedre beskrevet og rammerne dermed klarere. De får blandt andet mere direkte tilgang til en række services og åbne tilbud på Bornholm. Aftalen understøtter et tættere samarbejde og mere effektive sagsgange mellem Bornholms Regionskommune og Christiansø Administration, fortæller han.

– Jeg er meget glad for, at der for borgerne på Christiansø, er skabt grundlag for en god og kvalitetssikret sagsbehandling med udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes ydelser og kvalitetsstandarder. Vi i Christiansø Administration får med aftalen en støtte fra Bornholm i den daglige sagsbehandling, som gør, at vi kan yde den bedst mulige borgerservice for øboerne, lyder det fra Jens Peter Koefoed.

Fra kommunens konstituerede kommunaldirektør Johannes Nilsson lyder det, at det for Bornholms Regionskommune er naturligt at fortsætte det gode samarbejde med Christiansø Administration og understøtte der, hvor kommunen kan.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en bred aftale, hvor alle vores samarbejdsflader er samlet, siger Johannes Nilsson.

Godkendt i går
Samarbejdsaftalen blev godkendt på kommunens økonomi-, erhvervs- og planudvalgsmøde onsdag og vil blive underskrevet den 3. december af Johannes Nilsson og Jens Peter Koefoed.

Aftalen er kommet i stand efter et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Christiansø Administration og Forsvarsministeriet. Berørte centerområder i regionskommunen har været inddraget i opdatering af aftalen, forklares det i pressemeddelelsen.

Før kommunesammenlægningen var opgaven forankret i Nexø Kommune, og siden 2003 har Bornholms Regionskommune løst opgaven.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2019 og vil blive genforhandlet hvert fjerde år.