Politikere skal godkende projekt med helhedsplan

Den blev næsten lanceret med fanfare, nyheden om at regionskommunen vil få udarbejdet en helhedsplan for Rønne og byens udvikling. Det skete i begyndelsen af september, hvor det også kom frem, at Realdania støtter arbejdet med en million kroner. Siden har der været ret stille, men i dag, onsdag, skal økonomi-, erhvervs- og planudvalget behandle projektet politisk, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet.

Siden Realdania gav tilsagn om at støtte projektet, er der blevet udarbejdet et bredt formuleret program, som en nedsat styregruppe har indhentet tilbud på. Både regionskommunen og Realdania er repræsenteret i gruppen.

Det centrale i programmet er at få et større vidensgrundlag og koble dette til den eksisterende viden om Rønne. Derudover lægges der i programmet vægt på, at den strategiske udviklingsplan bliver til i samarbejde med de interessenter, der findes i Rønne.

Sidst, men ikke mindst skal den strategiske udviklingsplan indeholde konkrete forslag til, hvordan initiativerne realiseres, både fysisk, økonomisk og organisatorisk.

Godt en million

Økonomi-, erhvervs- og planudvalget og senere kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om regionskommunen skal afsætte 1.175.000 kroner til projektet. Allerede i marts afsatte kommunalbestyrelsen den ene million kroner, så reelt drejer det sig om en ekstrabevilling på 175.000 kroner, så den samlede finansiering kommer op på to millioner kroner.

Differencen på 175.000 kroner er opstået, fordi der skal betales en fondsafgift på 17,5 procent af tilskuddet på en million kroner fra Realdania. Regionskommunens Center for Erhverv, Byg og Sekretariat foreslår, at de 175.000 kroner bliver overført fra en pulje til udvikling af Rønnes havnefront, hvor der aktuelt er et resterende rådighedsbeløb på 1.125.000 kroner.

Formelt set er det også Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, der søger om en godkendelse af projektet.

Ny analyser

Det endelige budget og projektplanen udarbejdes i samarbejde med det rådgiverhold, som styregruppen vælger til at hjælpe regionskommunen med projektet.

Der forventes på nuværende tidspunkt en ligelig fordeling af udgifter i forbindelse med nye analyser på den ene side og inddragelse og udvikling af selve planen på den anden. Endelig er der afsat midler til projektering eller til alternativt at understøtte projektet med yderligere analyser.

– – – – –
Projektets økonomi

Den samlede økonomi for arbejdet med helhedsplanen ser ud som følger:

Analyser
700.000 kroner

Strategisk udviklingsplan
800.000 kroner

Projektering
370.000 kroner

Uforudsete udgifter/ekstra analyser
130.000 kroner

Udgifter i alt
2.000.000 kroner