Ministeriet har ikke godkendt Molslinjens redegørelse om t-foil

Transportministeriet har ikke godkendt den redegørelse om Express 1’s afmonterede t-foil-stabilisator, som rederiet fredag sendte til Transportministeriet. Ministeriet har dog heller ikke afvist redegørelsen, men undersøger i stedet netop nu sagen selv.

– Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er i gang med at undersøge sagen og har derfor på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, oplyser pressemedarbejder Nanna Tagø.

Det fandt sted på ministeriets og ikke på rederiets eget initiativ, da Molslinjen fredag afleverede den redegørelse om sagen, som Bornholms Tidende tirsdag kunne påvise to centrale faktuelle fejl i.

– Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at ministeriet forud for modtagelsen af Molslinjens redegørelse havde anmodet Molslinjen om en redegørelse om sagen med Express 1 og t-foil stabilisatoren, fortæller Nanna Tagø.